Microsites  /  Formació 19/03/2021

Estudiar FP: una opció que pren força

Els estudis, altament professionalitzadors, capaciten l’estudiant per accedir al mercat laboral amb la formació necessària i el coneixement propis de cada sector. Les bones xifres en inserció laboral i l’accés a uns estudis pràctics han fet d’aquesta opció una tria a l’alça

4 min
Un alumne durant una classe de fusteria

El curs 2020-2021 més de 130.000 estudiants van cursar un cicle de formació professional a casa nostra. Una opció que ofereix una àmplia oferta formativa, un alt grau d’inserció laboral (en el cas de cicles com el d’indústries extractives, aquest percentatge supera el 95%), un aprenentatge molt pràctic i competencial, flexibilitat en l’itinerari formatiu i que posa en contacte directe l’alumnat amb el teixit empresarial i les necessitats del mercat laboral: “Actualment estudiar una FP és una opció d’èxit”, afirma Jordi Truñó, director pedagògic de FP de l’escola Pia Santa Anna de Mataró. “L’alumnat de FP té cada vegada més clar el que està buscant i a poc a poc es va reduint el nombre de joves que accedeixen a aquests estudis perquè no han entrat a la seva primera opció”, afegeix.

Estudiar un cicle de FP és, doncs, una opció amb més reconeixement i una tria cada vegada més fonamentada per a molts estudiants. L’oferta s’organitza segons famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior, que permeten obtenir el títol de tècnic i el de tècnic superior, respectivament. Segons Educaweb, actualment hi ha 934.000 estudiants de FP al conjunt de l’estat espanyol, 47.000 més que el curs passat.

Un professor en plena explicació en un grau de mecànica en la FP dual

Aprendre treballant

Una de les característiques que distingeixen els estudis de FP és la seva capacitat de posar en pràctica allò que l’estudiant està aprenent. La màxima expressió d’aquesta fortalesa, la trobem en la FP Dual, una modalitat que es va posar en marxa fa deu anys, en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació al centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa. El seu objectiu és apropar encara més el món docent a la realitat de les empreses en un intent de disminuir la taxa d’atur entre els joves. A més, permet als alumnes sentir-se part d’un equip, adquirir coneixements de diferents llocs i els ofereix l'oportunitat de quedar-se a l’empresa després d’haver acabat els estudis. Segons la plataforma d’estudiants Somos FP Dual, un 60% de les petites i mitjanes empreses i un 73% de les grans empreses que col·laboren amb la FP Dual tenen intenció de contractar a tots o part dels seus aprenents. L’entitat també explica que aquesta opció continua sent minoritària, amb un 3% d’alumnes al conjunt de l’estat espanyol, davant un 11% de mitjana de l’OCDE.

Continuïtat formativa

Els estudiants de Barcelona que optin per cursar una FP es trobaran amb una oferta dividida en 10 sectors professionals (segons dades encara provisionals), que comprenen des de l’àmbit de la sanitat, la restauració, l’hoteleria i el turisme, l’esportiu o la indústria 4.0. L’objectiu és “impulsar aquells programes que garanteixin la plena continuïtat en la formació postobligatòria no universitària”, apunten fonts del Consorci d’Educació de Barcelona. Segons expliquen, “l’estratègia és aconseguir que a tots els centres de FP s’hi ofereixin cicles de grau mitjà amb itinerari a grau superior i PFI (programes de formació i inserció) amb itinerari a grau mitjà i a grau superior. La idea és que “aquests centres estiguin orientats a l’excel·lència professional en cadascun dels seus sectors i puguin oferir línies de continuïtat formativa”. D’aquesta manera, un estudiant, tant si s’ha graduat a l’ESO com si no ho ha fet, pot iniciar un itinerari en aquell sector que més li agradi amb l'opció de continuar ampliant la formació dins la seva especialitat. Per primera vegada a Barcelona, tots els centres d’ensenyaments postobligatoris ofereixen graus mitjans en totes les àrees i sectors professionals. Una altra novetat és la introducció de la formació professional bàsica, orientada també al món professional.

Una FP postcovid

La pandèmia ha exigit noves maneres d’ensenyar i aprendre també a la FP. Acostumats a estar alerta davant les ocupacions emergents i les exigències del mercat laboral ara caldrà fer-ho per “acompanyar, formar i orientar el nostre alumnat”, explica Jordi Truñó. En aquest sentit, “la millora de les competències digitals i de les habilitats personals i socials per poder afrontar amb èxit una situació de teletreball és un dels exemples clars d’incorporació de nous aprenentatges que hem fet l'últim any i que segur que mantindrem en el futur”, conclou.

Cicles amb més demanda en la preinscripció 2020-2021:

Cicles de FP de grau mitjà

1.- Cures auxiliars d’infermeria

2.- Sistemes microinformàtics i xarxes

3.- Gestió administrativa

4.- Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

5.- Atenció a persones en situació de dependència

Cicles de FP de grau superior

1.- Integració social

2.- Administració i finances

3.- Educació infantil

4.- Ensenyament i animació socioesportiva

5.- Laboratori clínic i biomèdic

Principals novetats del curs 2021-2022

Nous perfils que s’implantaran el pròxim curs escolar

Font: departament d’Educació

Genèric:

  • PFI Auxiliar de manteniment i reparació carrosseria de vehicles (FP Transport i manteniment de vehicles)
  • PFI Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal (FP Transport i manteniment de vehicles)
  • PFI Auxiliar de comercialització de productes i logística (FP Comerç i màrqueting)
  • PFI Auxiliar d’activitats d’engreix d’espècies aqüícoles (FP Maritimopesquera)
  • IFE Auxiliar de serveis de restauració i elaboració d’àpats (FP Hostaleria i turisme)
  • CFGM Guia en el medi natural i temps de lleure (FP Activitats físiques i esportives)

Sector aviònica:

  • CFGS Manteniment de sistemes electrònics i aviònics a les aeronaus
  • CFGS Manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina

Sector arts escèniques:

  • CFGS Tècniques d’actuació teatral
  • CFGS Direcció coral
stats