FORMACIÓ PROFESSIONAL

Una formació de qualitat, flexible i innovadora

En els països més avançats, la Formació Professional és tota una aposta política. No és d’estranyar, ja que és una opció que permet recuperar certs oficis i donar sortida a nous perfils tan tecnificats que les empreses no aconsegueixen cobrir

Esther Escolán
3 min
Alumna i professor en una classe pràctica de FP

La Formació Professional compta avui en dia amb una reputació a l’alçada de la preparació que posa a l’abast dels qui la cursen. Els titulats en un grau mitjà o superior no només coneixen els fonaments teòrics del sector on s’ubica el cicle cursat, sinó que assoleixen unes competències tècniques que, després, els ajudaran a adaptar-se abans a la funció que hagin d’ocupar en el mercat laboral i a desenvolupar-se al llarg de la seva carrera.

Coneixedor del seu potencial com a formació de qualitat, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha incrementat aquest curs l’oferta de Formació Professional amb 106 grups nous, 55 grups en FP -22 cicles de grau mitjà i 33 de grau superior- i 51 en altres ensenyaments professionalitzadors. De cara al curs vinent, també està previst incrementar l’oferta pública d’FP amb 105 grups nous. L’aposta és tan decidida que, de cara al 2022, el departament busca superar l’oferta del 60% en FP dins dels estudis post obligatoris, que actualment és del 51%.

Un dels cartells de la campanya

Un gir de 174 graus

Per tal d’impulsar encara més la Formació Professional i acostar el seu valor afegit a la societat, el passat mes de novembre la Generalitat de Catalunya va posar en marxa la campanya Un gir de 174 graus. L’objectiu, expliquen, “és millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la FP Inicial, incloent-hi la modalitat dual, la Formació Professional per a l’Ocupació de les persones aturades i la Formació Professional Contínua”. Un segon repte, afirmen, és “aconseguir una major implicació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics vinculats, especialment en l’FP dual”.

El lema Un gir de 174 graus respon al nombre de titulacions que actualment ofereix la Formació Professional inicial, que de manera metafòrica s’aproxima a l’expressió de fer un gir de 180 graus per subratllar que a través d’aquest tipus de formació es pot fer un canvi rellevant a la vida, en tant que és una opció de qualitat, flexible i innovadora, que capacita per a l’exercici qualificat de les professions i permet la formació al llarg de la vida, així com adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral.

Una formació de qualitat, flexible i innovadora

Fidelització de l’alumnat

Entre els objectius que Educació persegueix amb aquesta campanya també destaca el de millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat d’FP, que en els graus mitjans se situava el curs 2018-19 en un 49%. En acabar la legislatura, el departament espera que aquest índex arribi al 75% i el de fidelització, que actualment és d’un 62%, s‘incrementi fins el 80%. Per aconseguir-ho, ha engegat un pla que preveu actuacions com implementar la tutoria de forma obligatòria -cosa que fins ara no es feia- o la metodologia de treball per projectes, a més d’establir accions d’orientació específiques per a l’alumnat de 4t d’ESO per ajudar a fer el trànsit a l’educació post obligatòria.

Una formació de qualitat, flexible i innovadora

Els altres dos grans reptes del Govern en matèria d’FP són afavorir l’equitat de gènere en l’alumnat, la qual cosa incentivarà bonificant a partir d’aquest curs la matriculació de dones en els cicles de formatius de grau superior vinculats al sector industrial, i una major implicació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics, especialment de les empreses, per tal que s’acullin a l’opció de cursar l’FP dual.

stats