Ajuts per accedir a la universitat

El sistema de beques i subvencions públiques i de les mateixes universitats pot ajudar a sufragar l’alt cost que suposa cursar un grau, postgrau o màster al nostre país

Cursar estudis universitaris a Catalunya no és precisament assequible. El preu mitjà d’un grau ascendeix a 2.372 euros per curs, l’import més alt de tot l’estat espanyol segons l’informe ¿Por qué precios tan distintos? Precios y tasas en las universidades públicas en España, curso 2016/17 que l’Observatori del Sistema Universitari va publicar l’any passat, un import al qual cal sumar el preu de les proves d’accés a la universitat (PAU) i les taxes per emissió de títols i serveis acadèmics, administratius i exàmens. Els màsters, amb un cost mitjà de 2.470 euros per als habilitants i de 3.952 per als no habilitants segons la mateixa font, no es queden pas enrere. Amb aquest marc de fons, ¿com pot el sistema universitari garantir l’accés universal que se li pressuposa?

Aquest any hi ha un conjunt de beques i ajuts, com les Beques Equitat, del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; les MECD, del ministeri d’Educació, Cultura i Esport; els ajuts per a estudiants de centres adscrits (ACA); les beques Erasmus, els ajuts Parla3; els ajuts Mobint, i les beques Balsells, que busquen pal·liar una mica el cop. A més, cadascuna de les universitats públiques catalanes té el seu propi sistema de beques i ajuts.

Ajuts BkUB

La Universitat de Barcelona posa a l’abast dels estudiants un programa propi d’ajuts econòmics, els BkUB. Dins d’aquest programa hi ha una convocatòria d’ajuts per a estudiants amb dificultats econòmiques o circumstàncies personals sobrevingudes. Un sistema del tot necessari tenint en compte, tal com apunta Ernest Pons, el seu vicerector de Comunicació i Coordinació, que “als paquets de beques més importants (les MECD i les Equitat) només es pot demanar l’ajut en el cas de màsters habilitants, és a dir, advocacia, formació del professorat d’ESO i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, psicologia general sanitària, enginyeria química, geològica i de mines i psicopedagogia, especialitat en educació secundària, i que aquestes beques cobreixen una part de la matrícula”.

“El sistema de beques no és suficient per garantir l’accés universal, perquè només arriba a cobrir, en general, el cost de les matrícules. Només en alguns casos d’ingressos familiars molt baixos es dona un complement a l’estudiant (només per a graus i màsters habilitants)”, lamenta Pons, que apunta que per assegurar l’accés universal “caldria cobrir la resta de costos addicionals, a més del cost d’oportunitat.

BEQUES EQUITAT
Preus públics universitaris per al curs 2017/18

Aquest curs els estudiants dels trams de renda més baixos han pagat només un 20% del preu de la matrícula dels estudis de grau, un barem fixat en l’últim decret de preus públics universitaris per al curs 2017-2018, presentat el mes de juny passat i que ha aplicat una nova reducció del 30%, que se sumava a la bonificació ja existent. D’aquesta manera, s’establia una rebaixa total del cost a assumir del 80% per a les rendes del tram 1, i del 70% per a les del tram 2 del sistema de tarifació social i que significa, en termes absoluts, una rebaixa d’entre 712 i 452 euros. Un decret actualment vigent i que també preveu una rebaixa entre el 25% per a rendes del tram 1 i el 5% per a les del tram 5 en els màsters habilitants, cosa que es tradueix en estalvis que van dels 617 als 124 euros per a cursos estàndards de 60 crèdits.

PREUS PER CURS A CATALUNYA

  • Grau = 2.372 €
  • Màster habilitant = 2.470 €
  • Màster no habilitant = 3.952 €

* Font: Observatori del Sistema Universitari

Més continguts de

El + vist

El + comentat