Microsites  /  Màsters i postgraus 10/09/2020

Com es preparen les universitats catalanes per al curs 2020-2021?

Repassem amb rectors i vicerectors com ha estat la cursa de fons dels darrers mesos per garantir una formació a l’altura. La capacitat d’adaptació ha estat clau

Esther Escolán
8 min
Com es preparen les universitats catalanes  per al curs 2020-2021?

JOAN ELIAS

Rector de la UB

A la UB ens hem preparat per a un nou curs de docència mixta intentant treure la part positiva dels darrers mesos, recollint bones pràctiques docents per tal d’aprofitar-les per al futur. El nostre professorat i alumnat s’ha esforçat d’una manera encomiable perquè aquestes bones pràctiques siguin efectives. Per descomptat, tenim hàndicaps i el que més ens preocupa són les infraestructures i l’acompanyament al professorat i els alumnes. Per això, ja fa temps que s’està treballant en dos fronts: l’adequació tecnològica de les aules perquè una part dels estudiants puguin seguir la classe des dels seus domicilis i la formació del professorat en estratègies docents, per tal que es pugui dur a terme la docència mixta més fàcilment. D’aquesta manera, els estudiants tenen la garantia que la qualitat de la seva formació no es veurà afectada i, alhora, que la UB mai posarà en perill la seva salut.

SANTIAGO GASSÓ

Vicerector de Política Acadèmica de la UPC

En un context de molta incertesa, la UPC ha planificat el primer quadrimestre del curs 2020-2021 en un format mixt, adaptat a les característiques de cada centre docent, de cada titulació, de cada curs i de cada assignatura. Aquest model permetrà iniciar el curs amb un elevat grau de normalitat, combinant la formació presencial prioritàriament per als estudiants de nou accés, pràctiques i laboratoris, amb la formació en línia per a altres tipus d’activitats. Per dur a terme aquest model, la UPC ha establert un conjunt d’actuacions centrades en el suport i l’acompanyament a l’estudiantat, la formació del professorat i les inversions extraordinàries en TIC per a l’adequació d’aules. Amb aquest model docent flexible no es preveu un descens significatiu de la matrícula de grau i màster, tot i que en aquest últim cas és més impredictible per a l’estudiantat nacional i internacional.

CRISTINA GELPÍ

Vicerectora per a Projectes per a la Docència de la UPF

El curs 2020-2021 començarà el 28 de setembre tal com estava previst, amb totes les mesures de seguretat necessàries. Estem preparats per fer una docència híbrida amb la màxima presencialitat possible. Combinarem classes presencials amb classes online. Prioritzem la interacció entre estudiant i professor. El primer tindrà un pla d’aprenentatge de les matèries, material disponible a les aules virtuals i l’acompanyament específic de tutors i mentors, especialment en el cas dels alumnes de nou accés. Mantindrem l’acompanyament al professorat pel que fa a la digitalització de la docència. Gràcies a la transformació digital de la UPF, que ha estat planificada estratègicament i executada en els darrers deu anys, disposem d’entorns accessibles, flexibles, escalables, eficaços i eficients que ens ajuden a superar els reptes que planteja aquesta pandèmia.

MARGARITA ARBOIX

Rectora de la UAB

La UAB prepara el proper curs amb diversos escenaris sobre la taula i actuarà en funció de les indicacions sanitàries. Volem mantenir la docència al campus en la mesura que sigui possible però preveiem fórmules de docència mixta: entre aquestes, l’opció - sobretot quant a màsters i alumnes d’intercanvi - de començar el curs online i recuperar la presencialitat més endavant. Som una universitat presencial i, per això, en moltes assignatures hem hagut d’aplicar amb rapidesa formes d’ensenyament i avaluació a distància no previstes. Tampoc comptàvem amb la tecnologia suficient per poder fer un programa docent com el de les universitats 100% online. Hem potenciat el nostre ecosistema d’aprenentatge electrònic, hem fet esforços per formar el professorat en docència no presencial i hem ajudat l’alumnat amb dificultats facilitant-li material informàtic i connectivitat a internet. L’adaptació ha estat satisfactòria gràcies a l’esforç d’estudiants, professorat i personal administratiu.

JOSEP-ELADI BAÑOS

Rector de la UVic - Universitat Central de Catalunya

El covid-19 ha posat un repte important a les universitats, el de repensar i reestructurar el procés formatiu en escenaris diferents dels tradicionals. L’accés a la informació i el coneixement, la flexibilització d’horaris i la distància geogràfica, la personalització i el treball en xarxa, la digitalització dels processos i la necessitat d’una actualització del coneixement constant... esdevenen variables que defineixen una nova llista de prioritats en aquesta crisi i qualsevol altra. Per això, la UVic-UCC ha accelerat els plans de diversificació dels processos formatius basada en deu eixos metodològics: l’orientació pedagògica, l’avaluació diversificada, l’atenció personalitzada, el professorat tutor, la virtualitat com a oportunitat, un ampli espectre de recursos digitals, l’aula virtual com a eix del procés formatiu, una presencialitat que guanya valor i significat i personalitza l’aprenentatge, i el contacte directe amb la realitat professional.

JOSEP A. PLANELL

Rector de la UOC

El futur sempre és elusiu, però mai del tot imprevisible. Ja sabem que l’educació universitària mantindrà la seva centralitat, però entesa com una formació al llarg de la vida, cada cop més personalitzada i democràtica, i en formats oberts i interdisciplinaris. En aquest paradigma naixia fa vint-i-cinc anys la UOC, amb un model pedagògic propi que va convertir-nos en la primera universitat sense distàncies. Aquestes especificitats - juntament amb el compromís i la professionalitat del nostre equip i del nostre alumnat - van facilitar-nos poder respondre a la crisi del covid - 19, amb fites com la virtualització de 30.000 proves finals i la defensa pública i síncrona d’uns 600 treballs finals de màster. Més enllà de l’emergència, volem seguir adaptant el model pedagògic a les necessitats de la societat i arribar en un futur proper als 100.000 estudiants. A més, la digitalització de portes endins ens permetrà guanyar en flexibilitat i qualitat per reforçar el nostre paper com a node de creació, connexió i divulgació de coneixement.

JAUME PUY

Rector de la Universitat de Lleida

A nivell de màsters i postgraus, a la UdL s’ha adoptat la mateixa modalitat mixta que en l’ensenyament de graus, combinant la docència presencial i online en funció tant de la tipologia dels ensenyaments com dels estudiants. En el cas dels primers, no obstant això, s’ha intensificat el percentatge de docència online amb l’objectiu de facilitar-ne el seguiment tant als estudiants estrangers (màsters) com als que treballen (postgraus). La qualitat dels ensenyaments en cap cas està renyida amb la modalitat utilitzada. En la modalitat online la qualitat estaria vinculada a paràmetres com l’adequació d’infraestructures; el seguiment continu dels estudiants; la realització de proves d’avaluació que garanteixin el correcte assoliment de competències i que s’ajustin tant a la realitat de l’entorn com a la metodologia; la incorporació de noves metodologies, com podria ser la docència inversa; l’elaboració de materials adequats, i tot un seguit de nous requeriments en què encara treballem.

JOAQUIM SALVI

Rector de la Universitat de Girona

La UdG és una universitat presencial i per això hem procurat garantir l’equilibri entre la presencialitat i la virtualitat. S’han adoptat totes les mesures necessàries, com ara el control de l’aforament, la mascareta obligatòria a les aules, el manteniment de la distància de seguretat, la traçabilitat dels contactes i la senyalització de tots els edificis. Som conscients que els nous estudiants necessiten aquesta presència física inicial, i hi hem dedicat una atenció especial. També hem hagut de repensar la docència per adaptar-la al nou context híbrid i això ha estat possible gràcies al suport de l’Institut de Ciències de l’Educació. Alhora, s’ha reforçat l’entorn de docència virtual amb noves eines. Així mateix, ens comprometem que cap estudiant es quedi enrere, sigui per problemes econòmics, dificultats d’accés a les eines tecnològiques o impossibilitat d’assistir presencialment a l’aula. S’han posat en marxa ajuts per tal de donar el suport necessari en cada cas.

XAVIER GIL

Rector de la UIC Barcelona

De cara al curs vinent, hem desenvolupat el denominat Blended Learning UIC Barcelona System, un model de docència mixta que integra recursos no presencials per complementar els coneixements dels estudiants. S’han habilitat sistemes informàtics a les aules i el nostre professorat s’ha format en competències i metodologies d’un nou model híbrid. La salut de la nostra comunitat universitària ha estat sempre una prioritat i per això hem creat un sistema rigorós d’higienització de les instal·lacions i s’han establert recorreguts d’accés a les aules per garantir les distàncies de seguretat. Entre altres mesures, i per assegurar-nos que els nostres estudiants - vinguin d’on vinguin - se sentin acompanyats, posem al seu abast un servei d’assessorament personal i els oferim recursos d’integració a la vida universitària. Impulsem el canvi fent d’una situació imprevista i difícil una oportunitat de millora per garantir un aprenentatge a distància però sense distàncies.

DOMÈNEC PUIG

Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i Professorat de la URV

Onze dels màsters presencials de la Universitat Rovira i Virgili han adaptat totalment o parcialment la docència al model en línia, de tal manera que fins a 30 màsters dels 53 que oferim es poden cursar completament a distància o semipresencialment. La mesura ha tingut com a resposta un increment de la preinscripció tant pel que fa a la modalitat virtual com en la modalitat mixta. També s’han flexibilitzat els calendaris i requisits de matrícula per facilitar-ne les gestions i s’han pres mesures davant la percepció d’incertesa que els futurs estudiants de màster poden tenir en l’escenari actual, com ara l’ampliació del període de preinscripció i de matrícula, o l’eliminació de l’avançament de part de la matrícula com a requisit per formular la reserva. Al seu torn, els títols propis de postgrau han adaptat els continguts a la formació en línia o bé se n’ha reprogramat el calendari amb l’objectiu de garantir que els cursos es puguin impartir amb la mateixa qualitat.

JOSEP MARIA GARRELL

Rector de la Universitat Ramon Llull

Ningú es podia imaginar ara fa un any que la pandèmia del covid-19 ens faria suspendre sobtadament l’activitat presencial i caldria migrar el gruix de l’activitat docent a una modalitat a distància. L’afectació en el dia a dia de la universitat va ser molt gran, però podem estar satisfets del gran esforç que tota la comunitat universitària va fer per tirar endavant tant el curs acadèmic com la resta de funcions de la universitat, inclosa la recerca. Aquest nou curs estem a punt per oferir un marc en què la docència combinarà la presència física amb la virtual a través d’un entorn on la interacció síncrona entre els grups serà una plena realitat. Haurem de tenir una especial cura dels estudiants de nou ingrés i d’aquells continguts més experimentals, sense oblidar la comunitat d’estudiants internacionals que poden tenir dificultats especials per trepitjar físicament la universitat. Serà un curs ple de reptes, però també d’oportunitats per transformar-nos i treure’n importants lliçons de cara al futur del sector.

RAFAEL RODRÍGUEZ-PONGA

Rector de la Universitat Abat Oliba CEU

Davant la diversitat de situacions preveiem un ventall de possibilitats. Estem preparats per tornar a la normalitat amb classes presencials; per a la hipòtesi d’un nou confinament, i, també, per a escenaris de doble presencialitat, en què uns alumnes siguin a l’aula i uns altres presents mitjançant avançades fórmules d’interacció digital, com les Aules de Doble Presencialitat, un sistema multicàmera que permet a l’estudiant que segueix la sessió a distància tenir una experiència d’immersió en la dinàmica de la classe. D’altra banda, l’obtenció del certificat Espai Protegit Anticovid - 19 avala l’eficàcia de les mesures que hem adoptat perquè l’activitat al campus sigui segura. Encara és aviat per saber com afectaran els efectes del covid-19 pel que fa al volum d’estudiants internacionals, però sí que podem dir que hem crescut com a comunitat educativa per oferir als estudiants coneixement i valors.

stats