Microsites  /  UVIC - UCC 21/05/2021

Terapeutes ocupacionals: persones que ajuden persones a recuperar l’autonomia

Es tracta d’una professió sanitària i social relativament jove, poc coneguda i extraordinàriament necessària

3 min
Estudiants de la UVic fent una pràctica de fèrules a l’aula taller de Teràpia Ocupacional

Les activitats i tasques que fem diàriament ens defineixen com a persones i el fet de sentir-se feliç va molt lligtat a la sensació de sentir-se útil. Però no totes les persones neixen amb les mateixes aptituds i capacitats, i a vegades sigui per malaltia, per accident, o per haver perdut la feina, la vida pot fer un gir que impedeix poder portar a terme les activitats més quotidianes. És aquí on entren en acció els professionals de la Teràpia Ocupacional, persones que ajuden altres persones a recuperar la seva autonomia i a fer que tornin a sentir-se útils i realitzades en les seves ocupacions.

Formant Terapeutes ocupacionals des de 1998

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) fa 23 anys que imparteix aquest grau universitari al campus Vic, en una facultat on els futurs terapeutes ocupacionals comparteixen espais amb altres estudiants de l’àmbit de la salut, com la Fisioteràpia, la Infermeria o la Nutrició Humana i Dietètica. Segons la coordinadora del grau, Judit Rusiñol “aquest és un tret distintiu de la UVic que ajuda l’alumnat de Teràpia Ocupacional a tenir una visió multidisciplinar de la professió, ja que en el futur hauran de formar part d’equips on treballaran braç a braç amb professionals d’aquestes disciplines”.

Teràpia assistida amb la pràctica de l’esport

Una professió molt vocacional

La Teràpia Ocupacional és una professió molt vocacional que implica la voluntat d’ajudar els altres, per bé que la seva activitat professional es desenvolupa en àmbits molt diversos. Com a professionals sanitaris i socials que són, poden treballar en totes les etapes del cicle vital, des de la infantesa, atenent infants amb problemes de desenvolupament; a l’adolescència, treballant amb nois i noies que tenen una lesió neurològica; a l’edat adulta amb persones que tenen problemes de salut mental; i a la tercera edat, treballant amb patologies diverses com ara ictus o deteriorament cognitiu, només per posar alguns exemples.

Una alta ocupabilitat en un gran ventall de sortides professionals

Els estudis de Teràpia Ocupacional a la UVic tenen uns alts nivells d’ocupabilitat, ja que el 89% dels estudiants troben feina en els sis mesos posteriors a la finalització dels estudis.

Mentre dura el procés de formació, els i les terapeutes ocupacionals adquireixen les habilitats i coneixements necessaris per treballar activitats de l’àmbit de la vida quotidiana, el lleure, la participació social o el laboral. És per això que la professió ofereix un gran ventall de sortides professionals en els àmbits de la salut, el sociosanitari, el social, i en àrees d’assessorament, educació i lleure. A més a més, la UVic té els grups de recerca en Salut mental i Innovació Social i el de Models and Outcomes of Health and Social Sciences, que obren la porta als terapeutes ocupacionals a continuar la carrera acadèmica fins al doctorat.

Nou format semipresencial amb només el 5% de presencialitat a la UVic

De cara al curs vinent, el grau en Teràpia Ocupacional farà un pas més en la consolidació de la modalitat semipresencial iniciada fa 4 anys, ja que la presencialitat a la UVic es redueix aproximadament a un 5%, que respondria a docència i exàmens, mentre que la part pràctica del grau es pot realitzar allà on es resideixi. Així, els estudiants que comencin el grau podran adaptar millor els horaris i les assignatures de cada semestre i curs en funció de la seva disponibilitat personal. “Els coneixements adquirits seran els mateixos, però l’estudiant podrà triar, sempre dins d’uns límits marcats pel mateix pla docent, quan i com avança en la seva formació”, explica Judit Rusiñol, segons la qual “és una molt bona manera de facilitar a persones que estan treballant, o que volen cursar el grau com a segona carrera, que ho puguin fer”.

Un itinerari formatiu 2+3

La UVic-UCC també ha impulsat, de cara al curs vinent, els itineraris formatius 2+3, que permeten estudiar un cicle formatiu de grau superior i un grau de la mateixa branca de coneixement, en només 5 anys. Aquest és el cas de l’itinerari que formen el CFGS en Integració Social i el grau de Teràpia Ocupacional. Gràcies a una combinatòria horària que permet que assignatures de diferents cursos no s’encavalquin, els i les estudiants que opten per aquesta via poden obtenir en cinc anys la doble titulació de formació professional i de graduat universitari.

L’estudiant de tercer curs de Teràpia Ocupacional Rocío Saavedra
"Passar pel món deixant petjada"

L’estudiant de tercer curs de Teràpia Ocupacional Rocío Saavedra afirma que “la Teràpia Ocupacional més que el descobriment d’una professió, ha estat el descobriment d’una manera de viure, de ser, de pensar i de com passar per aquest món deixant petja”. I afirma que allò que més li agrada “és que la Teràpia Ocupacional no té límits, perquè me la faig jo amb la meva creativitat i els meus coneixements professionals, al costat d’una persona que es deixa acompanyar en el camí de la recuperació cap a una millor versió d’ella mateixa”.

stats