Els mestres del futur: especialistes en Educació Infantil i Primària i en anglès   El doble grau forma mestres d’Educació Infantil i Primària,  capacitats per fer classes d’anglès i impartir qualsevol matèria en aquesta llengua Pràctiques des del primer dia i una estada a l’estranger

Els mestres del futur: especialistes en Educació Infantil i Primària i en anglès

El doble grau forma mestres d’Educació Infantil i Primària, capacitats per fer classes d’anglès i impartir qualsevol matèria en aquesta llengua

La UVic-UCC vol donar una resposta adequada a les noves demandes formatives posant l’estudiant al centre de l’acció formativa, buscant unes bases metodològiques innovadores i organitzant els espais, els entorns i els processos d’aprenentatge

El model de formació transforma la universitat

La UVic-UCC s’hi adapta a partir de tres eixos: posa l’estudiant al centre de l’acció formativa, aplica unes bases metodològiques innovadores per millorar els processos d’aprenentatge i organitza els espais físics d’acord amb el model formatiu

Estudiants de Medicina de la UVic-UCC fent pràctiques amb la taula d’anatomia virtual Sectra® / UVIC-UCC

La Facultat de Medicina, a punt per oferir el segon curs

Aquest grau de la UVic-UCC és el més nou del seu àmbit al sistema universitari català

Aprèn treballant amb  la Formació Professional Dual

Aprèn treballant amb la Formació Professional Dual

La iniciativa de la UVic-UCC, impartir la FP Dual en un entorn universitari, és única, innovadora i de qualitat

Eduard Ramírez Degà de la Facultat d’educació “Hem reforçat els projectes internacionals i n’hem afegit de nous” Un nou programa de Mentoratge i Identitat Docent convertirà en mentors els mestres

“Hem reforçat els projectes internacionals i n’hem afegit de nous”

Entrevista a Eduard Ramírez, degà de la Facultat d’educació 

Arnau Mas treballant amb Josep Saña, que és el seu cap a l’empresa Grup Girbau / UVIC-UCC

Mecatrònica, el perfil d’enginyer multidisciplinar que demanen les empreses

Aquest grau en enginyeria de la UVic-UCC s’acosta al 100% d’ocupació menys d’un any després d’acabats els estudis, segons l'enquesta anual de l'Observatori Laboral de la Universitat

A dalt, Sabina Guix, estudiant d’educació de la UVic, fent pràctiques a l’Escola Sentfores. A baix, l’Espai d’Educació Infantil Teresa Buscart.

La UVic-UCC celebra quaranta anys de formació de mestres

L’Escola de Mestres d’Osona, que avui és facultat i que ha format gairebé 5.000 mestres des dels seus inicis, és l’embrió de l’actual UVic-UCC

Sessió de pràctiques en un quiròfan universitari

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC obre les portes

Es posa en marxa el mes de setembre amb una decidida vocació internacional i un model pedagògic innovador

Tota la Universitat al servei de l’aprenentatge dels estudiants  La UVic-UCC reorganitza els espais i els processos d’aprenentatge d’acord amb el seu  model formatiu per oferir una aproximació al coneixement més competencial i aplicada

Tota la Universitat al servei de l’aprenentatge dels estudiants

La UVic-UCC reorganitza els espais i els processos d’aprenentatge d’acord amb el seu model formatiu per oferir una aproximació al coneixement més competencial i aplicada