Microsites  /  UVIC - UCC 06/06/2020

El doble grau en CAFE i Mestre d’Educació Primària, la novetat del curs vinent a la UVic

Formarà mestres generalistes amb capacitat d’ensenyar Educació Física i, alhora, professionals del món de l’esport i la gestió esportiva

4 min
Imatge d’una classe pràctica a l’Aula de Ciències de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes.

Una de les principals novetats que oferirà el Campus Vic de la UVic-UCC per al curs vinent és el doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Mestre d’Educació Primària amb menció en Educació Física, que permetrà obtenir els dos títols en cinc cursos. La nova titulació oferirà 40 places i representa el segon doble grau en educació que ofereix el centre. “La unió d’aquests dos perfils vol donar una perspectiva global de l’educació física, sobretot, des de l’àmbit educatiu”, afirma el degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, Eduard Ramírez, que assegura que “la nova oferta garantirà l’adquisició de competències professionals tant en els col·lectius de mestres com de professorat de secundària”. A més, la doble titulació facilitarà als futurs i les futures professionals una major flexibilitat de cara a la inserció laboral, tant en escoles i instituts com en empreses d’activitat física o clubs esportius.

El nou doble grau formarà, d’una banda, mestres generalistes capacitats per ensenyar Educació Física en centres escolars d’educació Primària i de Secundària, i de l’altra, professionals de l’esport capaços de confeccionar projectes educatius i de lleure, gestionar instal·lacions i esdeveniments esportius, elaborar programes d’activitat física saludable i portar entrenaments de diferents esports.

Per accedir al doble grau caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP) de Mestre d’Educació Primària basada sobretot en competència comunicativa i raonament crític, i competència logicomatemàtica, i la PAP de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport que consta de diferents proves físiques. Cal dir que, a causa de la situació generada per la Covid-19, de forma extraordinària i amb l’aprovació de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya amb data 27 de maig de 2020, aquest any no s’hauran de passar les proves físiques per garantir la salut de les persones aspirants.

Aquesta oferta s’afegeix al doble grau en Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària amb menció de llengua anglesa, del qual ja s’han graduat dues promocions. Precisament aquest grau -uns estudis pilot que formen part del Pla de Millora de la Formació de Mestres (programa MIF)- introdueix per al proper curs un canvi en els requisits d’accés: a partir d’ara per accedir-hi no caldrà acreditar un nivell B1 d’anglès, que s’assolirà al finalitzar el primer curs si se superen les assignatures impartides en aquest idioma.

La importància d’aprendre en espais educatius reals

Un dels pilars fonamentals de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes és l’aprenentatge basat en l’experiència en un entorn educatiu real com a eix vertebrador de la formació del mestre i de l’educador. “Sempre hem cregut en el binomi universitat i entorn professional, per tal que es puguin bastir ponts i facilitar la transferència del coneixement i la recerca vinculada amb les competències professionals i de gestió de l’aula ”, afirma el degà de la Facultat, Eduard Ramírez.

Amb aquest objectiu la Facultat té en marxa el programa Mentoratge i Formació Docent, que permet que els estudiants puguin trepitjar escoles des del primer dia, un matí a la setmana i mentre duri el curs. Per altra banda, des d’aquest darrer any s’ha posat en marxa el programa Escola i Universitat, que acosta els nens i nenes de les escoles de Vic a les aules universitàries, i on els futurs mestres tenen l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits en un entorn real. Per últim, amb la mateixa finalitat s’ha concebut un programa de pràctiques docents dins del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, en l’especialitat d’Educació Física. En aquest cas, els estudiants del màster canvien un cop a la setmana les classes teòriques a la Universitat per les classes pràctiques a cinc centres de secundària, de batxillerat i cicles formatius de la comarca d’Osona.

La multimodalitat com a forma d’aprenentatge

Malgrat que l’experiència física en un entorn educatiu real és la base de l’aprenentatge per als futurs mestres i educadors de la UVic, a partir del curs vinent la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes incorporarà als seus plans d’estudi noves dinàmiques de modalitat virtual. “En aquest temps de confinament, la virtualitat ens ha demostrat que no pot ser només una solució per a aquests dies d’emergència, sinó que ha d’esdevenir també un mètode d’aprenentatge i un recurs que els futurs mestres hauran de dominar necessàriament”, afirma Ramírez. Així doncs, sense perdre de vista la pràctica com a eix central de la formació de mestres a la UVic i com a element clau per donar sentit a la teoria, la multimodalitat serà, a més d’un mitjà indispensable per esponjar les classes presencials, “una nova eina educativa necessària per encarar els reptes que l’escola del futur proposa”.

stats