Microsites  /  UVIC - UCC 21/06/2019

Realitat virtual: un nou horitzó per als estudis de Psicologia

El nou pla d’estudis del grau de Psicologia de la UVic-UCC incorpora la nova menció en Psicologia de la Salut per a tots els graduats

Judit Monclús
4 min
Estudiants utilitzant

Segons l’enquesta de satisfacció de les universitats catalanes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), un 90,6% dels estudiants que el 2017 van acabar Psicologia en alguna universitat catalana tornarien a escollir els mateixos estudis. En el mateix cas, un 75% dels que ho van fer a Vic, repetirien universitat. Clarament, és una formació en auge i la UVic-UCC ha optat per renovar el pla d’estudis facilitant a tots els graduats una especialització pionera, la de Psicologia de la Salut.

El nou pla d’estudis està pensat per oferir un grau generalista i professionalitzador. “Hem optat per oferir un pla d’estudis compensat a nivell de totes les àrees de la psicologia, que permet a l’estudiant poder escollir i aprofundir en l’àrea de coneixement que més li agradi”, explica Pilar Prat, coordinadora del grau. La nova menció en Psicologia de la Salut, que rebran tots els graduats juntament amb la menció que escullin, permet accedir al Màster de Psicologia General Sanitària, que obre les portes a l’exercici de la professió en l’àmbit sanitari, sense haver de cursar complements de formació. Les mencions que poden escollir els estudiants són en Psicologia Clínica, en Psicologia de l’Educació i en Psicologia Social i de les Organitzacions.

Pràctiques interdisciplinàries i a l’estranger

A diferència d’altres graus, el de la UVic-UCC ofereix dos períodes de pràctiques a tercer i quart curs, que es poden cursar en institucions de diferents zones geogràfiques o fins i tot a l’estranger, gràcies als programes propis de cooperació amb Colòmbia, el Nepal, el Senegal, Gàmbia i el Marroc. En aquests desplaçaments, els estudiants comparteixen experiència i viatge amb estudiants d’altres disciplines com mestres, infermeres o educadors socials. “Aquesta possibilitat els dona, ja des del principi de la seva formació, una visió de treball interdisciplinari, que és la que amb tota probabilitat es trobaran quan entrin al món laboral”, afirma Prat. Un altre dels aspectes més significatius del grau és la importància que dona a la pràctica reflexiva a través de la simulació, l’observació i l’experimentació, gràcies al Laboratori de Simulació.

Ivan Alsina-Jurnet

Entrevista a Ivan Alsina-Jurnet

“La realitat virtual i l’augmentada són útils en el tractament de molts trastorns psicològics”

Ivan Alsina-Jurnet és expert en aplicacions de realitat virtual i augmentada en l’àmbit de la salut mental i professor de l’assignatura Psicologia i Noves Tecnologies, que ofereix una visió de cap on pot anar la professió amb la irrupció de les noves tecnologies en aquest àmbit de la salut.

Què ofereix la realitat virtual i augmentada en l’àmbit de la psicologia?

En el camp de la psicologia, la Realitat Virtual (RV) i la Realitat Augmentada (RA) es consoliden com a eines poderoses per a l’avaluació, l’estudi i el tractament d’un ampli ventall de trastorns psicològics. Són tecnologies econòmicament accessibles que ofereixen noves possibilitats per als professionals que fins fa pocs anys no podíem ni arribar a imaginar.

En general ofereixen l’oportunitat d’incorporar a la consulta situacions, contextos i/o interaccions socials molt semblants a les que els pacients hauran d’afrontar en la seva vida quotidiana. Ara bé, a diferència del món real, es tracta d’entorns controlats, protegits i segurs, en què el pacient pot explorar les seves principals pors i temors al seu propi ritme. Amb l’ajuda del terapeuta, el pacient podrà aprendre i practicar diferents tècniques i estratègies per afrontar les seves dificultats. La clau és induir en els usuaris emocions, reaccions i pensaments molt semblants als que es donarien en una situació real. Així, per exemple, un pacient amb por de parlar en públic mostrarà la mateixa reacció emocional a l’hora d’enfrontar-se a un públic real que a l’hora d’enfrontar-se a una audiència virtual.

Algun exemple d’ús d’aquestes tecnologies aplicades a la salut mental?

Els usos són molt variats, però on tenim més evidències de la seva eficàcia és en el tractament dels trastorns d’ansietat, les addicions, els trastorns alimentaris i, fins i tot, en el control del dolor agut. En el cas dels trastorns d’ansietat, la RV i la RA ens permeten enfrontar els nostres pacients als seus principals temors d’una manera controlada, sistemàtica i segura. A més, podem manipular les característiques de l’ambient virtual en funció de les necessitats, característiques i evolució del mateix pacient. El que hem observat, a través de diferents estudis científics, és que si un pacient és capaç de controlar l'ansietat en un escenari virtual, també podrà fer-ho en situacions de la seva vida diària.

Com es treballen les noves tecnologies aplicades a la salut mental des del grau?

En el grau de Psicologia, tenim –fins on conec– la primera assignatura de grau d’Europa sobre l’ús de les noves tecnologies en salut mental. En el marc de l’assignatura Psychology and New Technology es donen a conèixer, d’una manera pràctica i experiencial, les tecnologies i aplicacions més emergents en el nostre àmbit. Entre elles, destaquen els sistemes de teleteràpia, les 'apps' per a dispositius mòbils, els 'wearables' i 'gadgets' i, naturalment, la realitat virtual i augmentada. En el cas de la realitat virtual i augmentada cal destacar que l’alumnat té l’oportunitat d’utilitzar i d’experimentar a la mateixa aula els dispositius més recents, així com diverses de les aplicacions més innovadores.

stats