Microsites  /  UVIC - UCC 22/06/2018

Els mestres del futur: especialistes en Educació Infantil i Primària i en anglès

El doble grau forma mestres d’Educació Infantil i Primària, capacitats per fer classes d’anglès i impartir qualsevol matèria en aquesta llengua

Daniel Romaní
3 min
Els mestres del futur: especialistes en Educació Infantil i Primària i en anglès   El doble grau forma mestres d’Educació Infantil i Primària,  capacitats per fer classes d’anglès i impartir qualsevol matèria en aquesta llengua Pràctiques des del primer dia i una estada a l’estranger

Mònica Hidalgo és una dels 35 alumnes de la primera promoció del doble grau en Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària en Llengua Anglesa, que la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya va començar a impartir ara fa cinc anys. És una doble titulació pilot que forma mestres de les etapes d’Infantil (0-6 anys) i de Primària (6-12 anys), capacitats per ser especialistes d’anglès i per impartir matèries en llengua anglesa. La primera promoció es graduarà aquest mes de juny.

Segons Hidalgo, que recorda la vocació de ser mestra “des que posava les nines en fila per fer-los classe”, va veure en aquest doble grau una oportunitat. “Poder fer les dues especialitats alhora en cinc anys en comptes de vuit, i obtenir a més la menció d’anglès, suposava un gran avantatge i valia la pena tirar-s’hi de cap”, afirma quan està a punt de graduar-se.

El pla d’estudis específic dissenyat per la universitat inclou matèries de formació bàsica i obligatòria impartides des del primer curs en llengua anglesa, amb la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera). Segons explica Mariona Casas, coordinadora del doble grau, la implantació d’aquesta metodologia es caracteritza per l’increment progressiu dels crèdits impartits en llengua anglesa al llarg de la titulació (fins a un 60% dels crèdits en completar el doble grau). “L’objectiu és que l’alumnat adquireixi una sòlida competència lingüística en llengua anglesa, tant oral com escrita, en acabar la formació”, afirma Casas.

El pla d’estudis també dona una gran importància a les pràctiques. “Poder fer pràctiques en una escola des del primer curs, cosa que en altres llocs es fa a partir de segon o tercer, és un gran avantatge que et permet anar aplicant el que vas aprenent dia a dia a la universitat”, diu la Mònica. Aquestes pràctiques, que augmenten en durada a mesura que van passant els cursos i que permeten conèixer les diferents etapes educatives, culminen a cinquè curs amb una estada obligatòria en un centre educatiu europeu referent en l’ensenyament de l’anglès com a segona llengua.

Mònica Hidalgo va escollir fer les pràctiques en una escola de la ciutat de Turku, a Finlàndia. “A mi Finlàndia sempre m’havia cridat l’atenció i era un referent que, vulguis o no, sempre acabava sortint a classe”, afirma.

A més de convertir-se en una experiència personal inoblidable, per la bona acollida que va tenir a l’escola, on va poder participar plenament en totes les activitats que s’hi feien, Mònica Hidalgo va tornar amb moltes idees que pensa incorporar quan treballi en una escola d’aquí. “Em va agradar molt la gestió que fan del temps. Una classe dura 45 minuts i els quinze minuts restants són de descans, la qual cosa permet que a cada assignatura els nens arribin contents i frescos i això es nota en el rendiment”, diu. També li va cridar l’atenció la importància que donen a l’autonomia de l’aprenentatge. “Els mestres solen parlar uns 20 minuts i la resta és per a treball personal de l’alumne. Però en comptes de proposar-los una sola activitat igual per a tothom, en proposen moltes i variades i és l’alumne qui escull l’activitat que més li escau”.

El doble grau de la UVic-UCC es va començar a desplegar el curs 2013-2014 i forma part del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (programa MIF), impulsat conjuntament per la direcció general d’Universitats, el Consell Interuniversitari de Catalunya, el departament d’Ensenyament i les universitats catalanes que imparteixen graus de Mestre.

Alumnes de l'escola de Turku, a Finlàndia, on Mònica Hidalgo va fer pràctiques / UVIC-UCC

Pràctiques des del primer dia i una estada a l’estranger

“Poder fer pràctiques des del primer dia és un gran avantatge que et permet aplicar el que aprens a la universitat”, afirma Mònica Hidalgo, que a més ha fet una estada de pràctiques obligatòria en un centre europeu referent en l’ensenyament de l’anglès com a segona llengua. Ha tornat plena d’idees que pensa aplicar en la mesura que pugui.

stats