ESPORTS
Esports 08/09/2020

Les entitats esportives es podran reunir telemàticament

Una moció de censura al Barça però, s'hauria de votar de forma presencial

T.p.
1 min
El 60% dels compromissaris del Barça van avalar el vot electrònic, però la proposta no es va aprovar perquè calien dos terços dels suports.

BarcelonaEl Govern de la Generalitat va aprovar un decret llei que permetrà a les entitats esportives de Catalunya utilitzar mitjans electrònics per reunir-se i que els seus òrgans de govern puguin prendre acords en els casos d’assemblees ordinàries, reunions i renovació de mandats de les juntes de govern, sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin expressament. El Govern ho ha fet introduint un nou article, el 31 bis, al decret legislatiu que regula la llei de l’esport. Segons el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, s’ha fet “amb la voluntat de garantir el funcionament de les entitats esportives, peça clau del sector de l’esport i de l’activitat física de Catalunya” en una època marcada pel covid-19. Així es podran celebrar assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya a distància, però en cap cas es podran fer per modificar els estatuts de l’entitat, elegir membres de la junta directiva, aprovar un vot de censura, acordar la fusió o l’escissió de l’entitat ni dissoldre-la. És a dir, si la moció de censura que diferents grups de socis del Barça intenten tirar endavant aquests dies aconsegueix les signatures necessàries per fer una votació, s’hauria de fer de manera presencial, com sempre. En canvi, l’assemblea de compromissaris del Barça sí que podria ser telemàtica.

Finalment s’estableix que el mandat de les juntes directives que hagi expirat durant la vigència de l’estat d’alarma o fins a data d’ahir queda prorrogat fins al 31 de desembre del 2020.

stats