Esther Vera

Esther Vera

Directora de l'ARA

Soc periodista i directora perquè em perd la curiositat. Crec que el periodisme se salva amb més periodisme i em puc equivocar però procuro no enganyar. No fumo, ni bec, ni escric a màquina, però m’encanten els clàssics d’aquesta professió. Intento afavorir que les coses passin i impulsar la innovació en paper i en digital.

Guilty as charged

We are guilty as charged; we agree to incriminate ourselves. We voted in the consultation process of November 9, 2014. We knew that it wasn’t a referendum and that it would not be a binding vote, but,...

Som culpables

Som culpables, ens autoinculpem. Vam votar en el procés participatiu del 9-N. Sabíem que no era un referèndum i que no seria vinculant, però 2,3 milions de ciutadans vam fer cua des de primera hora del matí...

Diu un digital de Madrid que estàs detingut

Diu el manual del cinisme polític que infondre por és una gran arma per manipular l’adversari i resulta més efectiva que el respecte. El mateix manual també diu que una operació política és més creïble si...

Neither dialogue nor politics

First they showed contempt, then came Operation Catalonia with its fabricated files and the ones that served to make certain politicians choose early retirement. Until quite recently, the strategy was...

Ni diálogo ni política

Primero fue el menosprecio, despuiés la operación Cataluña con los dossieres falsos y los que han servido para regenerar la vida pública. Hasta hace poco, la estrategia ha sido la operación diálogo, que ha...

Ni diàleg ni política

Primer va ser el menysteniment, després l’operació Catalunya amb els dossiers falsos i els que han servit per jubilar algun polític. Fins fa ben poc, l’estratègia ha sigut l’operació diàleg, que ha...

Mi Sr. (J.V.) Foix

Evidentemente le tratábamos de usted. Mi hermana Ília y yo llegábamos a casa con el estómago lleno de mariposas. Subíamos las escaleras estrechas del piso de Sarrià nerviosas, conscientes de que nos recibía...

My Mr. (J.V.) Foix

Naturally, we addressed him with the utmost respect. My sister Ília and I would arrive at his house with our stomachs full of butterflies. Nervously, we would climb the narrow stairs of his Sarrià flat,...

El meu Sr. (J.V.) Foix

Evidentment el tractàvem de vós. La meva germana Ília i jo arribàvem a casa seva amb la panxa plena de papallones. Pujàvem les escales estretes del pis de Sarrià nervioses, conscients que ens rebia un savi...

Frivolous or irresponsible?

The level of frivolity or irresponsibility of Santi Vidal became apparent last Thursday, and left Esquerra Republicana and the government stupefied. The words of the senator and former judge claiming that...

Plomes i indis

D’egos inflats com peixos globus en sabem bastant els periodistes, però si hi ha un sector tant o més malalt de vanitat que el nostre és el dels polítics. L’ego creix amb els aplaudiments i el reconeixement...

¿Frívolo o irresponsable?

El nivel de frivolidad o de irresponsabilidad de Santi Vidal ha quedado de manifiesto este jueves, y ha dejado a ERC y al gobierno de la Generalitat estupefactos. Las palabras del senador y exmagistrado en...

¿Frívol o irresponsable?

El nivell de frivolitat o d’irresponsabilitat de Santi Vidal ha quedat de manifest aquest dijous, i ha deixat Esquerra Republicana i el Govern estupefactes. Les paraules del senador i exmagistrat en què...

El gendarme cansado

"La tiranía siempre puede entrar, no hay talismán, no hay barreras. El único obstáculo contra la tiranía es una mayoría amplia y determinada de hombres de raza " Walt Whitman Ya es presidente. Algunos no se...

The tired policeman

“Tyranny may always enter, there is no charm, no bar against it. The only bar against it is a large resolute breed of men”.Walt WhitmanHe is the President now. Some can’t fathom how it ever came to this,...

El gendarme cansat

“La tirania sempre pot entrar, no hi ha talismà, no hi ha barreres. L’únic obstacle contra la tirania és una majoria àmplia i determinada d’homes de raça” Walt Whitman Ja és president. Alguns no...

Les paraules importen

La primera paraula que va pronunciar Obama en el seu discurs inaugural el 20 de gener del 2009 va ser “humilitat”. Era l’esperit amb què deia que encarava la responsabilitat encarregada, sentint-se hereu...

Misión imposible (ed. 2017)

“Cumplirán el déficit, consejeros. ¡No vamos a entrar ahora en que si pitos y flautas y flautas y pitos!” Con la sal que lo caracteriza, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se negaba...

Mission Impossible (2017)

"You will comply with the deficit, ministers. Now is not the time to go into this and that and that and this!" With his usual charm, Spain’s Finance Minister Cristóbal Montoro systematically refused to...

Missió impossible (ed. 2017)

“Cumplirán el déficit, consejeros. No vamos a entrar ahora en que si pitos y flautas y flautas y pitos! ” Amb la sal que el caracteritza, el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, es negava sistemàticament...

El gallo jefe

La ventaja de que Donald Trump sea presidente de EEUU es que no engaña. Hizo una campaña comportándose como un hooligan y hace gala de una gran estabilidad. La primera rueda de prensa del presidente electo,...

El gall en cap

L’avantatge que Donald Trump sigui president dels EUA és que no enganya. Va fer una campanya comportant-se com un hooligan i fa gala d’una gran estabilitat. La primera roda de premsa del president electe,...

'Streep for president'

Cuando alguien ha tenido que luchar siempre para ser tomado en serio y se ha sumergido con inteligencia en el alma humana hace tiempo que ha perdido el miedo. Entonces es cuando sale glamurosament a un...

'Streep for president'

Quan algú ha hagut de lluitar sempre per ser pres seriosament i s’ha submergit amb intel·ligència en l’ànima humana fa temps que ha perdut la por. Aleshores és quan surt glamurosament a un escenari i mirant...

La piedra filosofal

A veces vivir parece una búsqueda infructuosa de la piedra filosofal, pero la fortuna consiste en descubrir, cuanto antes, que la piedra filosofal está en tu cerebro y en tus manos. Estrenamos año y...

The Philosopher’s Stone

Sometimes life seems like a fruitless search for the philosopher’s stone, but fortune consists of discovering, as soon as possible, that the philosopher’s stone is in your brain and in your hands. We’re...

La pedra filosofal

De vegades viure sembla una recerca infructuosa de la pedra filosofal, però la fortuna consisteix a descobrir, com més aviat millor, que la pedra filosofal és al teu cervell i a les teves mans. Estrenem any...

Lista de buenos propósitos 2017

Estimado 2017, el finado 2016 ha sido de traca. Hemos hecho portadas que no hubiéramos querido hacer nunca dedicadas al Brexit, la victoria de Donald Trump, la impotencia europea en la crisis de los...

New Year’s resolutions for 2017

Dear 2017, the recently departed 2016 was a bumpy ride. We ran front pages we would have preferred not to have written, dedicated to Brexit, Donald Trump’s victory, Europe’s impotence with respect to the...

Llista de bons propòsits 2017

Benvolgut 2017, el finat 2016 ha sigut de traca. Hem fet portades que no hauríem volgut fer mai dedicades al Brexit, la victòria de Donald Trump, la impotència europea en la crisi dels refugiats, la...

< Anterior | 1 | 2 | ... | 27 | 28 | 29 | ... | 31 | 32 | 33 | Següent >