Imatges del món: de Praga a Bagdad

El 2017 en 50 imatges