Publicitat
Publicitat

MÓN

Com s'ho fa un estat per ser reconegut per les Nacions Unides

Cinc preguntes amb resposta sobre el procediment per accedir a l'organisme internacional

Quin és el procediment per reconèixer un estat a l'ONU?

S'ha de presentar una sol·licitud al secretari general de l'ONU, que el remet al Consell de Seguretat per analitzar-la i aprovar-la. Si supera aquest primer tràmit, s'ha de sotmetre a l'aprovació, per majoria de dos terços, a l'Assemblea General.

Quin suport té ara mateix la petició palestina a l'ONU?

Al Consell de Seguretat, els palestins tenen garantits set dels nou vots necessaris per al reconeixement, però els EUA, que ho poden fer, el vetaran. A l'Assemblea General tenen assegurada l'aprovació, amb 126 estats a favor.

Què passa un cop feta la petició formal de reconeixement?

Així que la petició arriba al Consell de Seguretat es crea una comissió per analitzar-la i debatre-la. En general és un procediment que dura 35 dies, però no hi ha un termini fixat i podria ser que el procediment s'allargués indefinidament.

És possible que hi hagi un estat no membre?

Aquest és l'estatus que té el Vaticà i al qual podria aspirar Palestina com a sortida intermèdia. Només requereix l'aprovació de l'Assemblea General i seria el primer cop que es reconeixeria a l'ONU que Palestina controla un estat.

Quins avantatges tindria un estatus d'estat no membre?

Actualment Palestina té l'estatus d'observador a l'ONU i passar a ser un estat no membre de l'organització li permetria accedir a instàncies com el Tribunal Penal Internacional, en el qual podria denunciar Israel per qüestions com ara el bloqueig de Gaza.

Més continguts de