ABANSD’ARA

Els Alfacs (1927)

D’una crònica de Joan Santamaria (Lleida, 1884 - Barcelona, 1955) enviada a La Publicitat (3-II-1927) tal dia com avui. Noranta-tres anys després, l’espai descrit està desolat. En una tesi de Jaume Guzmán dirigida per Lluís Costa, i defensada fa una setmana a la Universitat de Girona, figuren topants que Santamaria va detallar amb opulència lèxica. Dibuix de l’època.