DIETARIVV

5/8: Imatges destructives

LES IMATGES d’uns manters perseguint i agredint un turista a Barcelona són doloroses, vergonyoses i destructives per a la ciutat (i per al seu govern). Se’m dirà que el que són destructius són els fets. Sí, però l’existència d’imatges en multiplica l’efecte. I el multipliquen també algunes circumstàncies: el lloc (la plaça de Catalunya, el centre del centre), l’hora (a la tarda, no en plena nit) i fins i tot la durada de la persecució sense que passés res més que l’espontània solidaritat d’algunes persones. Els fets són directament inadmissibles, obliguen a una absoluta empatia amb la víctima i fan un mal terrible a la ciutat i a la seva imatge. Políticament, farien també un mal electoral enorme a qualsevol govern de la ciutat, de qualsevol signe, però erosionen especialment les expectatives del govern municipal actual, sempre sospitós (amb raó o sense) d’una actitud de tolerància respecte a la creixent ocupació de l’espai públic dels manters. Per entendre’ns, són imatges que podrien fer perdre les eleccions a Barcelona en Comú. Això, si existís algú que les volgués guanyar fent un discurs creïble, sense caure en el rebuig a la immigració i en la xenofòbia, presentant un model de ciutat integrador, però on s’evitessin fets com aquests.