17/05/2019

Humanitzar la sanitat

2 min

L'evolució sociodemogràfica i epidemiològica dels últims anys ha generat l'aparició de nous problemes de salut, molt més complexos i diversos i, per tant, més demanda d'assistència sanitària. I el càncer és una de les patologies amb més repercussions psicològiques i socials, associades a la ja important morbimortalitat que l'acompanya. La complexitat del procés oncològic exigeix una gran coordinació entre serveis hospitalaris i internivells assistencials i situa el pacient amb càncer o sospita diagnòstica de càncer en una situació de vulnerabilitat en el seu trànsit pel sistema sanitari.

En aquest context, afavorir un hospital més humà és fonamental, perquè busca respondre a les necessitats de la persona malalta com a "ésser integral", posant-la al centre i establint una adequada interrelació entre professionals i pacients per assegurar la conveniència de les decisions que es prenen en el transcurs del seu procés assistencial.

Humanitzar la sanitat és una manera de fer que s'inscriu dins d'una gestió ètica i responsable i que inclou tres vessants: la governança i l'estructura de l'organització, els professionals, i els pacients i les seves famílies. En el pla de la governança calen pilars de bon govern corporatiu, amb transparència i ètica. L'estructura organitzativa ha de basar-se en la participació, col·laboració i empatia, i ha de tenir en compte la influència de la tecnologia digital, que permet implantar procediments més empàtics amb el pacient i els seus familiars. Un hospital humanitzat ha de donar poder al pacient i corresponsabilitzar-lo, un factor que, a més de fomentar una vida saludable, redueix el percentatge d'ingressos i, per tant, és més sostenible.

Quant als professionals, s'ha de posar èmfasi en la formació i en el desenvolupament de les competències en el camp de la bioètica, les habilitats de comunicació, l'acompanyament en el dol, la comunicació amb els pacients, la gestió emocional i la gestió de l'estrès i de la por. També s'ha de comptar amb un sistema d'avaluació dels diversos processos, uns canals de comunicació eficients i s'ha de tendir a millorar contínuament les tècniques i la qualitat del servei en concordança amb els valors de la institució i de l'ètica.

En l’àmbit del pacient i la seva família, cal tenir cura del seu benestar i confort i prestar-los una atenció individualitzada, així com fomentar el teixit d'associacions de pacients per dotar els pacients de coneixements específics i seguir millorant la qualitat i eficiència del sistema sanitari.

Per reunir aquestes tres dimensions és important comptar amb un lideratge de valors, que transmet i possibilita la vivència dels valors de la solidaritat, la compassió, l'honestedat i el sentit de família. Aquest tipus de lideratge fomenta, a més, la creació d'institucions més transparents en les quals les relacions tendeixen a ser obertes, amb una escolta i comunicació emocionals. Això genera una cultura que converteix les institucions en organitzacions amb relacions de confiança entre els òrgans de gestió, de governança i d’atenció directa. Una necessitat cap a la qual hem de tendir.

stats