La feina prèvia

Actualment en l'horitzó polític català només hi ha un valor en alça: la independència. M'agrada parlar d'independència més que d'independentisme per una senzilla raó: la independència marca un objectiu polític, assumible des de molts punts de vista; l'independentisme és una ideologia i, com a tal, genera sentit patrimonial i mecanismes d'exclusió: els bons independentistes i els altres. A la independència no hi sobra ningú, perquè és de tots o no serà. En tot cas, avui la independència està moda, és el que toca, és el tema recurrent i ben vist en les converses ciutadanes, senyal inequívoc que ha fet forat, ha adquirit carta de normalitat i pot esdevenir hegemònica. Cap altra bandera ideològica té aquest predicament, entre altres coses perquè la submissió dels partits convencionals als imperatius del diner resta credibilitat als seus discursos en política econòmica, i al govern, autoproclamat amic dels negocis, li és molt útil la bandera sobiranista, atrapat en el pou sense fons d'una política d'austeritat sense premi.

Però les fundades eufòries independentistes no haurien de fer perdre el món de vista. Realitzar la independència vol dir trobar la forma de trencar amb Espanya i pactar una sortida incruenta, que no és poca cosa. Cal molta feina prèvia. A casa: guanyar-se el nucli dur del poder econòmic i financer, gens predisposat a una tasca que li fa més por que goig; tranquil·litzar uns sectors molt tocats de les classes mitjanes que la crisi ha amarat d'ansietat i de por; atreure unes classes populars culturalment molt diverses, que volen reconeixement, i guanyar-se un ampli marge de suport social més enllà de l'àmbit nacionalista, perquè la independència, per definició, és un fet nacional, no patrimonial. A fora: cal trobar les complicitats internacionals que impedeixin que el govern espanyol respongui a lo bestia . La política és projecte, oportunitat i relació de forces. Hi ha projecte, pot haver-hi una finestra d'oportunitat, però si falla l'acumulació de forces, el moment passarà, la moda també i quedarà una gran frustració.