12/05/2019

13/5: La Cambra

1 min

QUAN EM DEMANEN, de fora, que expliqui per què ha crescut tant l’independentisme, un dels factors que esmento és econòmic i és efecte de la unitat europea: la fi del proteccionisme. I cito textos de Gaziel, però també La escopeta nacional, de Berlanga. Fins fa poques dècades, l’Estat oferia a l’economia catalana -la fàbrica d’Espanya- el monopoli del mercat espanyol a través de l’aranzel, del proteccionisme. Compensava el dèficit fiscal i l’acumulació de poder polític a Madrid amb la seguretat d’un mercat interior protegit. Com deia Gaziel (i Berlanga), els uns manant i els altres fabricant. Però quan -amb Europa- s’acaba el proteccionisme, l’equació es trenca. L’economia catalana ja no pot treballar només per al mercat espanyol, on ha de competir en igualtat de condicions amb altres. Però pot competir en els mercats de fora, i ho ha de fer -arreu!- per preu i per qualitat. Sense aranzels. L’Estat ja no pot oferir a l’economia catalana la protecció del mercat interior a canvi d’acceptar l’espoli. Però resulta que no vol renegociar el tracte imposat i manté el dèficit fiscal, ara ja sense l’antiga contrapartida. Diria que això explica en part els resultats de les eleccions de la Cambra de Comerç. No són raons sentimentals. Són raons econòmiques.