20/06/2015

21/6: Montoro ha batut el rècord mundial d’errors en una frase

1 min

Ha dit, segons la premsa de Madrid: “Catalunya és un jove emancipat que viu dels seus pares i a més els demana diners”. Doncs no n’encerta ni una. Catalunya no és un jove, i encara menys un adolescent. És una realitat antiga i un país del tot adult. Catalunya, lamentablement, no està emancipada: no se li permet decidir el seu futur ni se la deixa viure segons les seves pròpies decisions, sinó seguint decisions alienes (algunes, del senyor Montoro). Catalunya no viu dels pares, del que li donen els pares (Espanya, segons Montoro). Catalunya viu del que guanya, del seu treball. I creu que viuria millor si pogués decidir en què es gasta allò que guanya i no fossin els pares els que ho decideixen. I Catalunya no demana diners als pares. Al contrari, dóna diners als pares (potser per això no la deixen emancipar-se) per a les seves despeses. Es compti com es compti, fins i tot a la manera de Montoro, Catalunya té dèficit fiscal. Catalunya és, per tant, un adult que vol emancipar-se perquè guanya prou per viure i creu que viuria millor si pogués decidir com gasta, on viu i quants diners destina a ser solidari amb aquells de qui es vol emancipar. Al revés absolutament del que diu Montoro.