País Valencià 10/01/2017

Un jutge d'Alacant exigeix a la Generalitat de Catalunya traduir un text al castellà perquè no està escrit en valencià

El magistrat considera que l'escrit no és vàlid perquè, almenys jurídicament, el català i el valencià no són la mateixa llengua

Europa Press
2 min
La saturació als tribunals catalans anirà en augment amb la retallada de personal. A  la imatge, l'acumulació d'expedients al jutjat mercantil de Tarragona.

AlacantEl titular del jutjat contenciós administratiu número 3 d'Alacant ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que tradueixi al castellà un escrit remès a aquest òrgan, ja que el català no és llengua cooficial al País Valencià.

El document remès des de Catalunya fa referència a una qüestió de competència territorial i està datat el 23 de desembre. Ara, el jutge, José Maria Magán, entén que "no pot ser admès com a vàlid", ja que no hi ha "reconeixement legal ni pot ser admesa la llengua catalana com a llengua cooficial per part de la legislació vigent" valenciana. Per això, amb data del passat dia 5, retorna la documentació a la Generalitat catalana "perquè tradueixi al seu càrrec i remeti degudament traduït al castellà l'escrit presentat".

En l'acte, Magán argumenta com a "problema jurídic insalvable" que parteix "d'una extraterritorialitat de la llengua" catalana que "mai ha estat reconeguda per la Comunitat Valenciana en cap dels Estatuts fins ara promulgats". En aquest sentit, es remet tant al de 1982 com a l'actual nou Estatut promulgat l'any 2006.

Insisteix el jutge que la legislació permet "utilitzar qualsevol de les parts litigants, a més del castellà, la llengua que sigui també cooficial" a cada comunitat autònoma, amb "plena validesa, tant oralment com per escrit".

No obstant això, com a excepció, s'estableix l'obligació de traduir quan tinguin efecte "fora de la jurisdicció dels òrgans judicials situats a la comunitat autònoma, excepte si es tracta de comunitats autònomes amb llengua cooficial pròpia coincident".

Una circumstància, la de tenir una llengua pròpia coincident, que per al jutge no es dóna entre Catalunya i el País Valencià. "La llengua en la qual l'escrit remès està redactat [català] no és coincident amb la declarada oficial en la Ccomunitat autònoma a la qual l'escrit es dirigeix [Comunitat Valenciana], i que és únicament la llengua valenciana", afegix.

El jutge assenyala en l'escrit: "Aquesta qüestió ja va ser lliurement decidida i resolta per la comunitat autònoma valenciana: l'única llengua oficial de la Comunitat Valenciana, a més del castellà, és el valencià, no el català".

El jutge ho considera un "atac directe"

El magistrat recalca que l'Estatut de Peníscola va establir com a llengües cooficials el castellà i el valencià, "sense fer referència de cap tipus, ni tan sols indiciaria, al català". De manera que "no pot pretendre la Generalitat de Catalunya imposar la seva llengua autonòmica cooficial a una altra comunitat autònoma [...] Això suposa un atac directe al que lliurement ha decidit la Comunitat Valenciana i ha positivat en la seva norma autonòmica de màxim nivell".

Recorda que els textos en català solament són assumibles a Catalunya i a les Illes Balears i manifesta, per tot això, "la necessitat absoluta de traduir al castellà l'escrit remès a aquest jutjat en llengua catalana, ja que la qüestió sobre si la variant catalana és assimilable o no a la llengua valenciana pot ser objecte de discussió lingüística, però jurídicament la qüestió està resolta des de fa dècades: no som davant una mateixa llengua".

stats