Un informe encarregat per la Generalitat Valenciana recomana una tele amb un pressupost de 51 milions

L'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques alerta de la dramàtica situació del sector audiovisual, que ha perdut 5.700 treballadors des de 2008

El govern de la Generalitat Valenciana s'ha fixat com una prioritat contribuir a la reconstrucció del sector audiovisual, que va quedar tocat de mort amb el tancament de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) el novembre de 2013. Per aquest motiu, des de la secretaria autonòmica de Comunicació s'estan accelerant els tràmits per poder avançar feina i que un cop la nova llei de servei públic de radiotelevisió valenciana estigui aprovada –un fet que està previst per al juliol– la direcció del nou ens públic pugui començar les emissions tan aviat com sigui possible. I és que la reobertura de Canal 9 –el nom de la tele està per determinar– entenen des del govern que és fonamental per dinamitzar el sector.

Per aquesta raó, la Generalitat Valenciana ja ha publicat al llarg del mes de maig dos anuncis al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) en els quals  inicia un procés de consulta preliminar del mercat per a la presentació i selecció tant de continguts d'animació com de continguts de ficció i documentals originals per a la pròxima televisió pública. Està previst que demà dimecres es publique al DOCV un nou anunci per presentar propostes sobre continguts de Xx.

També demà el ple del Consell serà informat d'un estudi encarregat per la Generalitat a l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) en el qual aquest organisme "valora en termes econòmics la importància del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana" i mostra "l'efecte tractor" de la radiotelevisió pública sobre aquesta indústria i la resta de l'economia.

Aquest informe, que en cap cas és vinculant ja que la potestat de determinar el model de la nova RTVV és de les Corts Valencianes, planteja que la nova radiotelevisió compti amb un pressupost anual de 51 milions d'euros. Els encarregats de l'estudi assenyalen que a l'hora de fer el càlcul del pressupost han tingut en compte la despesa que suposaria per habitant. Així, tenint com a referència les tres televisions amb menor aportació per habitant, "i en consonància amb les actuals restriccions financeres", consideren que la nova RTVV "hauria de situar-se en un nivell similar al de les radiotelevisions públiques autonòmiques amb menors costos".

En la simulació que fa l'IVIE d'acord amb les tres televisions més barates (Múrcia, amb 7,4€ per habitant; Madrid, 10,6; i Castella i Lleó, amb 11,6 euros per habitant) el pressupost de la nova radiotelevisió valenciana hauria de ser de 51 milions si la despesa per valencià és similar als de les tres autonomies amb menor cost. Amb aquest pressupost, l'estudi assenyala que l'impacte de què la Generalitat Valenciana destinés aquesta quantitat dels seus comptes públics a la televisió seria de 46 milions sobre el PIB del país, mentre que podria generar al voltant de 1.275 ocupacions.

Anàlisi del sector

L'informe també detalla com la crisi i el tancament de RTVV ha afectat el sector audiovisual els darrers anys. Algunes xifres són demolidores. Per exemple, pel que fa a ocupació, l'IVIE assegura que l'any 2008 treballaven al sector audiovisual 6.764 persones, la qual cosa representava el 7,3 del total de l'Estat, mentre que el 2015 la xifra era només de 1.085 persones, que és l'1,4% del total de treballadors de l'audiovisual de l'estat espanyol. En total, en aquest període es van perdre pel camí 5.679 llocs de treball. Especialment notable va ser la diferència entre els anys 2013 i 2014 quan, coincidint amb el tancament de Canal 9 es va passar de 5.817 treballadors a només 2.117.

Pel que fa al nombre d'empreses, l'informe també assenyala que en el mateix període el volum de societats és un 20% inferior, havent passat del màxim de 569 societats que el 2009 formaven el sector audiovisual valencià a les 481 de 2015.