Pirineus 15/03/2021

La síndica de Greuges de la Seu d'Urgell realitza 58 actuacions durant el 2020

La irrupció del covid-19 ha fet variar la tipologia de les queixes i augmentar el nombre de consultes

ARA Pirineus
4 min
La síndica de Greuges de la Seu d'Urgell, Anna Martí

La Seu d'UrgellLa síndica municipal de greuges de la Seu d'Urgell, Anna Martí, ha dut a terme un total de 58 actuacions durant l'any 2020: 25 consultes i assessoraments i 33 queixes. Així ho ha explicat en roda de premsa aquest dilluns al matí la mateixa síndica on ha avançat el contingut de l'informe anual de les actuacions realitzades per aquesta sindicatura, i que presentarà aquesta tarda de manera telemàtica davant del plenari municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Anna Martí hi destaca en el seu informe del darrer any que "la irrupció de la Covid-19 ha fet variar la tipologia de les queixes i augmentar el nombre de consultes i que de la mateixa manera que ha afectat i afecta les administracions també ha canviat els ritmes d'aquesta sindicatura. En aquest sentit, la síndica ha remarcat que "durant aquest darrer any, marcat per la pandèmia, he hagut d'escoltar molt, he rebut un major nombre de consultes per part de persones migrants i també se m'han adreçat molts veïns i veïnes de la comarca de l'Alt Urgell".

En la memòria de la síndica municipal de greuges de la Seu queda reflectit que la major part de la destinació de les seves accions es concentren a l'espai públic, concretament amb 29 actuacions, àrea que engloba medi ambient, soroll, neteja viària, via pública, seguretat ciutadana i convivència entre veïns. Al respecte, Anna Martí ha destacat que "els problemes de veïns i sorolls han augmentat respecte a l'any 2019, i també hi ha hagut una gran concertació de queixes a l'àrea de serveis de les persones".

Dades de les actuacions

Pel que fa a les diferents actuacions, la síndica municipal de Greuges explica en el seu informe que es classifiquen en dos blocs, tal com aconsella el Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya: tipus d'actuació i iniciativa de les actuacions. Pel que fa al tipus d'actuació, durant el 2020 s'han presentat 33 queixes i s'han realitzat 25 consultes davant d'aquesta sindicatura. Sobre la iniciativa de les actuacions, els homes n'han presentat 26, les dones 17 i 15 han estat presentades per un col·lectiu de persones. Per franges d'edat ressalta que 33 actuacions han estat realitzades per ciutadans d'entre 18 i 55 anys, 25 per veïns de més de 55 anys, mentre que els joves menors de 18 no n'han presentat cap. Una altra classificació remarcable d'aquestes actuacions és la tipologia de la presentació: 43 de presencials, 5 per via telefònica i 10 per correu electrònic.

Tipologia de les actuacions

Pel que fa a la tipologia de les actuacions, la memòria de la síndica respecte a l'any 2020 recull que un total de 34 actuacions s'emmarquen en l'espai públic, on hi destaquen 12 temes de medi ambient/soroll, seguits per neteja i seguretat ciutadana, amb 5 actuacions cadascuna, i 3 respecte a temes de convivència. La sindicatura també ha recollit un total de 21 actuacions relacionades amb els serveis a les persones i 3 sobre temes de l'administració general.

La memòria elaborada per la síndica municipal de Greuges de la Seu d'Urgell també explica el contingut i l'estat dels diferents expedients oberts en el darrer any. Pel que fa a l'estat de les 58 actuacions, 17 han tingut una solució amistosa-mediació; 9 es troben en tràmit; 19 han estat assessorades; 10 han estat recomanades; 2 han estat resoltes i 1 ha estat arxivada per desistiment de l'interessat.

Anàlisi del Fòrum SD sobre les conseqüències de la pandèmia

Dins l'informe, la síndica municipal hi ha inclòs l'anàlisi 'Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia', realitzat pel Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya (FòrumSD) sobre les conseqüències de la pandèmia de covid-19 durant l'any 2020. En aquesta anàlisi es remarca que "els ajuntaments són peces claus de la vida en tots els seus àmbits a les nostres ciutats i cal revisar, amb tarannà constructiu, què va succeir i com es va treballar i actuar davant una situació mai abans viscuda".

Fruit d'aquesta anàlisi s'afirma que "les sindicatures de greuges s'han transformat, a causa de la pandèmia, i han procurat establir aliances i sinèrgies de treball al costat dels seus ajuntaments". En aquest treball elaborat pel FòrumSD es reconeix que "en situacions de crisi, les sindicatures són un punt d'informació per a molts ciutadans i ciutadanes que, tot i no tenir cap queixa concreta, necessiten orientació, suport i acompanyament".

Aquesta anàlisi del FòrumSD conclou amb 10 mesures per aprendre de la pandèmia: els ajuntaments han d'incrementar els recursos materials i humans per millorar la capacitat d'orientació a la ciutadania; cal abordar íntegrament els retards en la resposta a la ciutadania i l'acumulació de gestions; s'han de crear canals de comunicació àgils i dotar-los de mitjans i personal per atendre'ls i respondre als usuaris; els ajuntaments han de consolidar el seu rol a entitats de proximitat, a primera línia en cas d'emergència social; cal revisar l'actuació dels cossos policials i formar els agents en Drets Humans i en tècniques de mediació comunitària; els centres cívics, culturals i esportius són serveis de primera necessitat per mantenir el contacte amb l'entorn; els ajuntaments han d'eliminar urgentment les través per a l'empadronament. Tenen el deure de facilitar el padró; els CAP i els hospitals han de subministrar informació sobre els tràmits per fer tastament en cas d'emergència; cal donar continuïtat a les iniciatives de participació i construcció col·lectiva com a contrapès a les postures partidistes; i cal que tots els ajuntaments tinguin el seu síndic/la seva síndica de proximitat per madures i salut democràtica.

stats