BARÒMETRE CIS

Es mantenen els partidaris de la independència i baixen els d'un govern central sense autonomies, segons l'últim baròmetre del CIS

Els que volen abolir les autonomies cauen gairebé 3 punts, mentre que els partidaris de reconèixer la possibilitat que alguns territoris es puguin independitzar de l'Estat reculen només 4 dècimes

El percentatge de ciutadans que prefereix un govern espanyol central sense autonomies ha baixat del 22% al maig al 19,2% al juny , segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques ( CIS ) , que apunta que els partidaris de reconèixer la independència d'algunes autonomies es mantenen i només reculen 4 dècimes (del 8,8% al maig al  8,4% actual) .

D'altra banda, augmenta el percentatge de persones que volen un Estat igual que l'actual , amb comunitats autònomes, que passa del 31,4% al 35,3%. Per contra, baixen del 13,1% al 12% els partidaris d'un augment de les comunitats amb més autonomia .

Un 10,1% dels enquestats volen que les comunitats tinguin menys autonomia –3 dècimes més per sota que al maig .

El sondeig del CIS assenyala que més de la meitat dels enquestats, el 51,4% , se sent tan espanyol com de la seva comunitat , respecte al 49,5% que es declaraven així al maig.

Un 18,3% se sent únicament espanyol igual que al maig–, davant d'un 11,4% que només vol ser de la seva comunitat autònoma el 11,9% al maig– , alhora que es mantenen els que se senten més espanyols que de la seva comunitat, un 6,2% . Finalment, un 6% se sent únicament de la seva comunitat , respecte al 6,6% del maig.