La qualificació del deute català milloraria set graons amb la independència

Un estudi de la comissió d'economia catalana del Col·legi d'Economistes conclou que Catalunya passaria de l'actual bo porqueria a una qualificació notable. També preveu que passaria d'una situació financera altament precària a tenir directament superàvit en el sector públic