Publicitat
Publicitat

El Consell de Garanties Estatutàries dictamina que els pressupostos de l'Estat envaeixen competències de la Generalitat

Creu que els comptes vulneren la competència exclusiva de la Generalitat per regular la jornada general de treball del personal del sector públic

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considera que els pressupostos generals de l'Estat vulneren la competència exclusiva de la Generalitat per regular la jornada general de treball del personal del sector públic. El Govern va elevar a aquest organisme una de les disposicions addicionals dels pressupostos del Govern del PP, que regula la jornada general de treball del personal del sector públic i estableix una durada mínima de 37 hores i mitja setmanals de treball efectiu de mitjana en el còmput anual.

D'acord amb aquest punt, s'han de dur a terme les adequacions pertinents de les jornades de treball establertes, sense que això suposi un increment de les retribucions. En el dictamen, adoptat per unanimitat, el Consell de Garanties Estatutàries considera que aquesta disposició addicional dels comptes de l'Estat és "inconstitucional", perquè no troba emparament en l'article 149.1 de la Constitució i "vulnera" les competències de la Generalitat de l'article 136.a de l'Estatut.

Entre altres raonaments, el Consell de Garanties Estatutàries estima que, si bé aquesta disposició addicional té com a objectiu la contenció de la despesa en matèria de personal, l'objecte de regulació "no és econòmic" ni té un "efecte directe" d'estalvi.

Perquè aquesta qüestió es pugui adequar a l'article 149.1 de la Constitució, argumenta en l'escrit aquest organisme, "cal que sigui en si mateixa una mesura econòmica". D'altra banda, i en un altre dictamen també adoptat per unanimitat, el Consell de Garanties conclou que els tres articles de la reforma laboral que el PSC va portar a aquest organisme relatius, entre altres qüestions, a convenis i a acomiadaments col·lectius "no són contraris" a la Constitució.

21D

Més continguts de

21D
PUBLICITAT

Totes les dades, notícies i anàlisis per entendre la convocatòria electoral

Vés-hi
PUBLICITAT
PUBLICITAT