El Parlament retalla un 12,34% el pressupost per al 2012 reduint sous i inversions

Els diputats perden una paga i es redueix el 5% la subvenció per al funcionament dels grups

El pressupost del Parlament de Catalunya per al 2012 serà de 52,3 milions d'euros, un 12,34% menys que el del 2011. La reducció és de prop de 7,4 milions d'euros. La manera de reduir la xifra ha estat, principalment, suprimint una de les catorze pagues dels diputats, reduint per primer cop a la història de la institució l'assignació anual per al funcionament dels grups parlamentaris (un 5%) i rebaixant un 84,34% el capítol d'inversions.

El projecte de pressupost del Parlament i el Síndic de Greuges per al 2012 ha estat aprovat aquest dimecres al matí per la mesa ampliada, una aprovació que el ple del 2 de novembre haurà de ratificar. La mesa ampliada, la integren la presidenta, els dos vicepresidents, els quatre secretaris i un representant dels grups no representats a la mesa, i entre altres funcions elabora el pressupost de la cambra.

Austeritat màxima i contenció han estat les consignes principals a l'hora de dissenyar els pressupostos, seguint les directrius que la presidenta, Núria de Gispert, va anunciar l'11 d'octubre, en el marc de la lluita contra la crisi.

L'any 2008 el pressupost de l'entitat va ser de 72,1 milions d'euros i des d'aleshores la xifra s'ha anat reduint. El del 2009 va ser de 68,3 milions, el del 2010 de 65,5 milions, el del 2011 de 59,7 i el del 2012 serà de 52,3 milions.

Pel que fa a l'exercici de l'any vinent cal destacar que el capítol de retribucions als diputats i al personal de la cambra té una partida de gairebé 25 milions d'euros, un 6,57% menys que l'any anterior.

Suprimir una de les catorze pagues dels diputats permet estalviar 753.588 euros. A més es mantenen les reduccions a les retribucions dels diputats acordades el juny del 2010, que són del 15 per cent per als membres de la mesa i els presidents de grup, del 10 per cent per als portaveus i del 8 per cent per a la resta, i també la del 5 per cent per als funcionaris.

En el capítol de despeses de béns corrents i serveis es redueix un 9,18%, i la xifra queda en els prop de 10,5 milions d'euros. L'estalvi s'aconsegueix rebaixant les partides de protocol, viatges i comunicació. També es redueix el parc mòbil.

Pel que fa al capítol de subvenció al funcionament dels grups, és de 16,2 milions. Per primer cop des del restabliment del Parlament, el 1980, aquesta partida es redueix respecte l'any anterior. Els grups rebran el 2012 un 5% menys en subvencions que el 2011, 855.000 euros.

La retallada més important, però, arriba al capítol d'inversions, que té un pressupost de 685.000 euros. Són gairebé 3,7 milions d'euros menys que el 2011, amb una reducció del 84,34%. El pressupost servirà per fer manteniment de l'edifici històric del Parlament i per seguir implementant mesures d'estalvi energètic.

Més continguts de