MESURES D'AUSTERITAT

La Sindicatura de Comptes negocia deixar l'actual local, el qual li costa el 10% del pressupost anual

Els set síndics deixaran de percebre l'equivalent a la paga extra, com en altres institucions, i no preveu per ara retallades a les nòmines dels empleats