Política 18/11/2013

ERC denuncia el gir “conservador” del PSC en condicionar la consulta a la voluntat de Rajoy

Anna Simó considera un "error gravíssim" la resolució del consell nacional dels socialistes d'aquest cap de setmana

Roger Mateos
3 min

BarcelonaLa portaveu d'ERC, Anna Simó, ha denunciat aquest dilluns el gir “extremament conservador” del PSC en condicionar la possibilitat que es faci una consulta a Catalunya a la voluntat del PP de Mariano Rajoy. Després de la reunió de la comissió permanent del partit, Simó ha considerat un “error gravíssim” la resolució adoptada pel consell nacional del PSC aquest cap de setmana, que supedita el dret a decidir del poble de Catalunya al fet que l'Estat ho avali.

Segons Simó, la postura del PSC equival a liquidar el procés, perquè veient “l'immobilisme” de Rajoy és evident que “no ho avalarà”, i per tant el poble de Catalunya es quedaria sense poder votar sobre el seu futur. Simó ha advertit que el marc de joc de condicionar les decisions catalanes ala voluntat política de l'Estat està ja “superat”. “La manera de fer política a Catalunya ha de canviar, no s'han de posar límits a la voluntat de votar”, ha afegit Simó, per a qui “el problema és Espanya”. “El poble de Catalunya no es resigna a un 'no' per part de l'Estat”, ha proclamat.

D'altra banda, després que la setmana passada el president d'ERC, Oriol Junqueras, advertís que els catalans tenen prou capacitat per “aturar” l'economia una setmana per pressionar l'Estat, Simó ha admès que el procés sobiranista “no és gens senzill”, i ha subratllat que el poble de Catalunya “ha d'estar disposat a prendre qualsevol mesura de mobilització social”.

“Això no és un joc de partits, de regat curt. És un procés que avança i no han de tremolar les cames”, ha indicat. En canvi, creu que no serà necessària una mobilització ciutadana abans de final d'any per aconseguir que els partits es posin d'acord amb la data i la pregunta. D'altra banda, no ha volgut entrar a valorar les crítiques de Josep Antoni Duran i Lleida a ERC.

La portaveu d'ERC, Anna Simó, hadenunciat aquest dilluns el gir “extremadament conservador” delPSC en condicionar la possibilitat que es faci una consulta aCatalunya a la voluntat del PP de Mariano Rajoy. Després de lareunió de la comissió permanent del partit, Simó ha considerat un“error gravíssim” la resolució adoptada pel consell nacionaldel PSC aquest cap de setmana, que supedita el dret a decidir delpoble de Catalunya al fet que l'Estat ho avali.

Segons Simó, la postura del PSCequival a finiquitar el procés, perquè veient “l'immobilisme”de Rajoy és evident que “no ho avalarà” i per tant el poble deCatalunya es quedaria sense poder votar sobre el seu futur. Simó haadvertit que el marc de joc de condicionar les decisions catalanes ala voluntat política de l'Estat està ja “superat”. “La manerade fer política a Catalunya ha de canviar, no s'han de posar límitsa la voluntat de votar”, ha afegit Simó, per a qui “el problemaés Espanya”. “El poble de Catalunya no es resigna a un no perpart de l'Estat”, ha proclamat.

D'altra banda, després que la setmanapassada el president d'ERC, Oriol Junqueras, advertís que elscatalans tenen prou capacitat com per “aturar” l'economia unasetmana per pressionar l'Estat, Simó ha admès que el procéssobiranista “no és gens senzill” i ha subratllat que el poble deCatalunya “ha d'estar disposat a prendre qualsevol mesura demobilització social”.

“Això no és un joc de partits, deregat curt. És un procés que avança i no han de tremolar lescames”, ha indicat. En canvi, creu que no serà necessària unamobilització ciutadana abans de final d'any per aconseguir que elspartits es posin d'acord amb la data i la pregunta. En canvi, no havolgut entrar a valorar les crítiques de Josep Antoni Duran i Lleidaa ERC.

stats