TRANSPARÈNCIA
Política 23/10/2015

Cap partit compleix els mínims de transparència que fixa la llei

L'informe de la Sindicatura evidencia les mancances de les formacions polítiques i les seves fundacions a l'hora de retre comptes de les aportacions

Roger Tugas
4 min
El ple del Parlament, durant la legislatura passada / ACN

Barcelona"El que vull fer notar és que si la investigació és saber si hi ha aportacions d'empreses a la fundació de Convergència, la resposta és que és cert, hi són. Són transparents i estan fetes d'acord amb el marc legal". Així de contundent es mostrava aquest divendres Artur Mas en la seva primera intervenció al Parlament per donar explicacions sobre la contractació pública de la Generalitat i les presumptes comissions del 3% que investiga la justícia. Ara bé, ¿realment són tan transparents els comptes dels partits i de les seves fundacions i associacions? Si s'ha de jutjar pels informes i opinions de la Sindicatura de Comptes, no tant com ho haurien de ser.

Inscriu-te a la newsletter Política Una mirada a les bambolines del poder
Inscriu-t’hi

Just abans de la compareixença de Mas, el síndic major de la Sindicatura, Jaume Amat, lamentava a Catalunya Ràdio que el govern espanyol hagués retallat recentment les seves competències pel que fa a la fiscalització de les organitzacions polítiques, en favor del Tribunal de Comptes estatal. De fet, la Sindicatura no disposa de competències per sancionar aquelles que incompleixen els mínims requisits de transparència, unes mesures que ha de prendre, en tot cas, l'ens estatal. I aquests mínims són massa reduïts, segons opina Amat, que s'ha mostrat partidari que la llei de transparència inclogui saber "d'on arriba cada euro" als partits, atès que la norma "neix coixa" i "hauria de poder controlar les fundacions lligades als partits".

Tanmateix, la Sindicatura sí que té competències pel que fa al retiment de comptes de partits i fundacions –verificar que la informació que elaboren sobre la seva comptabilitat és l'adequada i correcta–, una tasca arran de la qual redacta i publica informes. I el darrer, referent als comptes del 2013, evidencia que cap formació és plenament transparent i que n'hi ha algunes que suspenen en totes les categories. En concret, quines compleixen més i quines menys les mínimes exigències de transparència?

Partits polítics

Subvencions, donacions i crèdits

Els partits estan obligats a lliurar una memòria que inclogui una relació de les subvencions públiques i les donacions privades rebudes, tant de persones físiques com de jurídiques, identificant-ne el donant i l'import, així com incloent-hi els crèdits i préstecs rebuts, també amb tots els detalls. Pel que fa a les subvencions i donacions, CDC, Unió i Ciutadans no van aportar la informació i, en relació a les condicions dels crèdits i préstecs, l'informe indica que Ciutadans tampoc no va complir, així com tampoc ho van fer en alguns apartats ERC –no va indicar les entitats atorgants– ni EUiA –no va concretar els tipus d'interès que pagaven.

De fet, el portaveu parlamentari de CDC, Jordi Turull, ha airejat l'informe en la comissió per criticar que C's, que tant reclama transparència, sigui qui menys transparent fos en aquests àmbits, mentre que la líder del partit a la cambra, Inés Arrimadas, replicava que la Sindicatura sí que disposava de la informació. El cert és, segons l'ens fiscalitzador, que efectivament Ciutadans va lliurar la informació, però després de tancar-se i publicar-se l'informe.

En el cas de la CUP, aquesta formació només va lliurar la informació de les subvencions i donacions rebudes, per la senzilla raó que no demana crèdits ni préstecs a les entitats financeres, motiu pel qual no pot aportar documents sobre això.

Informació a la web

Un cop lliurada la informació al Tribunal de Comptes, la llei fixa que els partits també han de penjar en la seva web de forma pública el seu balanç econòmic, el compte de pèrdues i guanys i les condicions dels seus préstecs i crèdits. En aquest cas, però, l'excepció és qui compleix, segons l'informe de la Sindicatura. Qui més s'hi acosta és ERC, que té penjada tota la informació excepte les entitats que atorguen els crèdits. Al seu torn, C's publica el balanç i el compte de pèrdues i guanys, mentre que EUiA informa dels seus crèdits. La resta de partits no pengen res.

Informe de control intern

Segons la llei, els partits han de disposar d'un sistema de control intern que garanteixi l'adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals derivin drets i obligacions de contingut econòmic, d'acord amb els seus estatuts. Aquest informe s'hauria d'enviar junt amb la documentació que s'envia a l'òrgan de control extern, un tràmit que només ha fet ERC.

En el cas de les fundacions i associacions vinculades a partits, la llei obliga a aportar un informe similar i, de nou, la fundació d'ERC –la Fundació Josep Irla– és l'única que compleix el requisit.

Fundacions i associacions

Comptes anuals i auditoria

Totes les fundacions i associacions vinculades a partits van lliurar a la Sindicatura els seus comptes del 2013, excepte tres. Les que van fallar van ser les associacions Egara Civitas i Cataluña Constitucional-Catalunya Constitucional, vinculades a C's, i la Fundació Col·labora, vinculada al PP de Catalunya –i ja dissolta.

Totes les altres van lliurar el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, però tres no van entregar un informe d'auditoria, com exigeix la llei. Van ser la Fundació Tribuna Cívica –de C's–, la Fundació Nous Horitzons –d'ICV– i l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn –d'Unió.

Les tres entitats vinculades a Ciutadans, per tant, presenten mancances totals o parcials pel que fa al retiment de comptes. Les que sí que van complir del tot en aquest apartat van ser la CatDem –de CDC–, la Nous Catalans –de CDC–, la Josep Irla –d'ERC–, l'Alternativa –d'EUiA–, la FAES –del PP– i la Rafael Campalans –del PSC.

Informació a la web

Com en el cas dels partits, les fundacions estan obligades a penjar a la seva web el seu balanç econòmic i el compte de pèrdues i guanys, un cop entregats al Tribunal de Comptes. Les dues associacions de C's i la del PP, que ni tan sols van entregar els comptes a la Sindicatura, no ho van fer, però tampoc són accessibles per a la ciutadania el balanç i el compte de pèrdues i guanys de la Fundació Nous Catalans –de CDC–, la Fundació Nous Horitzons –d'ICV–, la Fundació Rafael Campalans –del PSC–, ni l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn –d'Unió.

Comptes al protectorat de fundacions

Les fundacions estan obligades a lliurar al protectorat de fundacions –dependent del departament de Justícia de la Generalitat– els seus comptes anuals i l'auditoria d'aquests comptes. En aquest cas, totes excepte la Fundació Rafael Campalans –del PSC– van lliurar la informació en el termini obligatori –sis mesos després del tancament de l'exercici, com a molt.

stats