Política 29/06/2013

Muriel Casals: "Nosaltres no volem imposar res, hem patit massa imposicions"

La presidenta d'Òmnium fa una crida a "anar més enllà dels convençuts" i demana als assistents al concert que vagin a buscar els que dubten

Sara González
3 min

BarcelonaSumar els que no estan convençuts i fer-ho des del respecte i la llibertat. Aquesta és la consigna que ha llançat la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, durant el seu parlament a l'equador del Concert per la Llibertat. "Nosaltres no volem imposar res, hem patit massa imposicions", ha volgut deixar clar Casals, que ha parlat en nom del conjunt d'entitats que han donat suport al concert.

I és que el procés sobiranista, ha alertat la presidenta d'Òmnium, s'ha de fer des del positivisme i la voluntat constructiva. "La causa de la independència de Catalunya no és contra res ni contra ningú", ha assegurat, i ha afegit que es tracta d'un procés que ha de permetre forjar unes "relacions fraternals" amb Espanya i la resta d'Europa.

Casals també ha fet una crida a treballar per sumar més partidaris de decidir el futur de Catalunya en un referèndum democràtic que, al seu parer, "ningú pot prohibir" en ple segle XXI. Per aquest motiu, ha demanat als assistents que quan surtin del concert s'adrecin a aquells que "dubten" o que no s'han plantejat encara la possibilitat de decidir "sense por". "Hem de saber sumar voluntats per guanyar, anar més enllà dels convençuts", ha proclamat.

Malgrat reconèixer que es tracta d'una tasca pedagògica que requereix temps i esforç, Casals ha demanat als polítics que no ajornin el procés per no frustrar expectatives ni perdre "l'impuls que prové d'una societat mobilitzada i organitzada que ha assumit el seu protagonisme".

Per tancar el parlament, la presidenta d'Òmnium ha avisat que és hora de deixar de banda les discrepàncies per anar "units" en benefici d'un objectiu que està per sobre dels interessos particulars. "Som aquí per construir un país més lliure, més just i més digne, on tothom hi tingui cabuda. No som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni", ha conclòs.

Muriel Casals: “Al segle XXI, ningúno pot prohibir un referèndum democràtic”

Muriel Casals reivindica la causa de laindependència per una “vida millor per a tothom”

Muriel Casals: “Nosaltres no volemimposar res, hem patit massa imposicions”

Muriel Casals reivindica una Catalunyaque “no hagi de donar explicacions per existir”

Muriel Casals: “Quan sortiu delconcert aneu a buscar aquells que dubten”

Sumar als que no estan convençuts ifer-ho des del respecte i la llibertat. Aquesta és la consigna queha llançat la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, durantel seu parlament a l'equador del Concert per la Llibertat. “Nosaltresno volem imposar res, hem patit massa imposicions”, ha volgutdeixar clar Casals, que ha parlat en nom del conjunt d'entitats quehan donat suports al concert.

I és que el procés sobiranista, haalertat la presidenta d'Òmnium, s'ha de fer des del positivisme i lavoluntat constructiva. “La causa de la independència de Catalunyano és contra res ni contra ningú”, ha assegurat, i ha afegit quees tracta d'un procés que ha de permetre forjar unes “relacionsfraternals” amb Espanya i la resta d'Europa.

Casals també ha fet una crida a sumarels partidaris de decidir el futur de Catalunya en un referèndumdemocràtic que, al seu parer, “ningú pot prohibir” en ple segleXXI. Per aquest motiu, ha demanat als assistents que quan surtin delconcert s'adrecin a aquells que “dubten” o que no s'han plantejatencara la possibilitat de decidir “sense por”. “Hem de sabersumar voluntats per guanyar, anar més enllà dels convençuts”, haproclamat.

Malgrat reconèixer que es tracta d'unatasca pedagògica que requereix temps i esforç, Casals ha demanatals polítics que no ajornin el procés per no frustrar expectativesni perdre “l'impuls que prové d'una societat mobilitzada iorganitzada que ha assumit el seu protagonisme”.

Per tancar el seu parlament, lapresidenta d'Òmnium ha avisat que és hora de deixar de banda lesdiscrepàncies per anar “units” en benefici d'un objectiu queestà per sobre dels interessos particulars. “Som aquí perconstruir un país més lliure, més just i més digne, on tothom hitingui cabuda. No som aquí per buscar un somni, nosaltres som elsomni”, ha conclòs.

stats