Prohibit tallar la cinta en campanya electoral

La llei és més restrictiva amb els actes públics que amb la gestió

En període electoral, el Govern segueix en plenitud d'atribucions, però la legislació vigent marca alguns límits d'actuació, sobretot per evitar que l'executiu aprofiti per fer-se publicitat. Se li prohibeix expressament celebrar actes d'inauguració d'obres o serveis públics i tampoc no pot difondre campanyes institucionals de promoció de tota la feina feta.

Sí que pot fer campanyes per fomentar la participació en les eleccions, sempre que es limitin a informar sobre els procediments per poder exercir el dret a vot.

Podeu llegir l'article sencer a l'Ara Premium.