Política 22/01/2021

¿Es pot renunciar a ser membre d'una mesa electoral el 14-F?

Guia sobre les condicions que afecten els ciutadans designats presidents, vocals o suplents

M.t.
5 min
El president de taula fa l'obertura d'una mesa electoral a la localitat biscaïna de Durango, amb totes les mesures de seguretat davant la pandèmia del coronavirus

BarcelonaDesprés que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidís mantenir de manera cautelar la data de les eleccions catalanes el 14 de febrer, els ajuntaments d'arreu del país van haver de córrer per convocar plens extraordinaris, juntes de govern i serveis tècnics dels consistoris. L'objectiu: complir amb el termini marcat per la Junta Electoral Central (JEC) per designar els 82.053 membres -titulars i suplents- de les 9.117 meses electorals previstes per als comicis. La data límit per fer els sortejos acabava aquest dimecres, tot i que a la demarcació de Barcelona l'òrgan electoral provincial va donar als municipis un dia més de marge. Els ciutadans escollits, amb tot, ja han començat a rebre les notificacions conforme han de formar part de les meses del 14-F. El mateix Govern preveu més dificultats del que és habitual per constituir les meses aquesta vegada. La pandèmia genera "por", admeten des de l'executiu. Però, quin marge tenen els ciutadans per renunciar a formar part d'una mesa? Aquestes són les condicions i excepcions al respecte fixades en la llei electoral espanyola (Loreg) i els protocols del Govern per votar en temps de pandèmia.

Qui pot formar part d'una mesa electoral?

A excepció d'aquells que es presentin com a candidats a les eleccions, tots els ciutadans inclosos en la llista d'electors d'una mesa menors de setanta anys i que sàpiguen llegir i escriure poden ser designats presidents, vocals o suplents. En el primer cas, a més, caldrà que disposin d'un títol de batxillerat, de formació professional o, com a mínim, el graduat escolar.

¿Es pot renunciar a ser membre d'una mesa?

Els càrrecs de president i vocal de les meses són obligatoris, si bé les persones de més de 65 anys poden renunciar-hi en un termini de set dies des que reben la notificació. En cas que la notificació els hi lliuri en mà un funcionari de l'ajuntament, també poden renunciar-hi en aquell mateix moment. La resta de persones designades tenen el mateix termini per fer al·legacions a la Junta Electoral de Zona si tenen una "causa justificada i documentada" que els impedeixi acceptar el càrrec, que seran resoltes en un termini de cinc dies. Si el termini d'al·legacions ha acabat, els escollits que es trobessin amb la "impossibilitat" d'acudir a la seva mesa han de comunicar-ho a la Junta de Zona amb un mínim de 72 hores de marge i aportant les "justificacions pertinents". "Si l'impediment apareix després d'aquest termini, l'avís a la Junta s'hauria de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l'hora de constitució de la mesa", afegeix la Loreg.

Què passa si la renúncia és massiva?

La Generalitat assumeix en un dels seus últims informes sobre les eleccions que el context de pandèmia "pot acabar comportant comportaments d’insubmissió respecte al deure de participar en el procés electoral". Fins i tot s'apunta la possibilitat que els membres o suplents de les meses no es presentin als col·legis per la por de contagiar-se. Segons la Loreg, la Junta de Zona podria arribar llavors a designar algun dels electors que es trobessin en el local de votació en aquell moment. En cas que la situació no s'hagués resolt una hora després de la prevista per a la constitució de les meses, però, la votació s'ajornaria en aquell punt i s'hauria de celebrar en un termini de dos dies, motiu pel qual es designarien nous membres per a la mesa. La mesa no es pot constituir si no hi ha un president i dos vocals.

¿Les persones que desobeeixin poden ser sancionades?

"Les persones que no compareguin a la mesa electoral designada s’exposen a ser sancionades si la incompareixença es fa sense justificació. Fins i tot se’n pot donar notificació a la Fiscalia", alertava aquesta setmana en una entrevista a l'ARA l'advocat Marc Marsal, membre de la Comissió Jurídica Assessora del Govern. I és que, segons estableix la llei electoral, el president i els vocals de les meses, així com els seus respectius suplents, que no es presentin als col·legis o abandonin les seves funcions al llarg de la jornada electoral "sense causa legitima" poden incórrer en una "pena de presó de tres mesos a un any o una multa de sis a vint-i-quatre mesos". El més habitual és una multa, la quantía de la qual la decideix un jutge en funció de la gravetat dels fets i de la renda de la persona.

Què passa amb les persones contagiades o amb símptomes?

Als membres de la mesa electoral se’ls prendrà la temperatura, que sempre ha de ser inferior a 37,5 graus. En cas contrari, i segons recull en un fil a Twitter el director general de processos electorals, Ismael Peña-López, s'enviarà la persona en qüestió al centre d'atenció primària i, d'allà, a casa seva. En cas que calgui, afegeix, se li farà un test d'antígens abans de constituir la mesa per esbrinar si està infectat. Peña-López admet que es pot donar el cas que el resultat de la prova sigui un fals negatiu. Però afegeix: "Vol dir que no té prou càrrega viral per encomanar a ningú". Si els membres de la mesa tenen símptomes el dia de les eleccions, en tot cas, hauran de consultar abans d’adreçar-se al col·legi electoral al centre d’atenció urgent corresponent (CUAP) o al 061, que en farà la valoració corresponent.

Quines mesures de protecció hi haurà a les meses?

Segons el protocol establert pel Govern, als membres de la mesa se’ls facilitaran quatre mascaretes per anar-les renovant al llarg del dia, una pantalla facial, una mascareta extra FFP2, guants d’un sol ús per al moment del recompte i gel hidroalcohòlic suficient per a un ús freqüent al llarg del dia. A més, en l'última franja horària de votació -prevista per a persones contagiades, contactes estrets i persones sospitoses d'estar infectades-, els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual (EPI) integrals d'alta seguretat. Aquests equips constaran de roba protectora, guants, mascareta FPP2 i ulleres protectores i se'ls hauran de posar per torns entre les 18.40 i les 19 h. Les meses estaran separades dos metres entre si i els membres hauran de mantenir una distància mínima d'1,5 metres entre ells durant tot el dia. El protocol preveu que es faci neteja i desinfecció constant de les meses de votació i altres punts de contacte.

Quin protocol s'haurà de seguir de cara als votants?

Els presidents i vocals de les meses no hauran de tocar en cap moment ni la documentació ni els sobres de votació dels electors. Els votants exhibiran el seu document oficial d’identificació de manera que els membres de la mesa en puguin veure les dades necessàries i, si és necessari, indicaran a la persona que emet el vot que mostri el sobre per comprovar que n’hi ha un de sol. Els votants no es trauran la mascareta en cap moment a excepció que la mesa ho requereixi de forma momentània per facilitar-ne la identificació, segons el protocol de la Generalitat. Només podrà haver-hi una persona votant a cada mesa, a menys que el votant necessiti assistència.

Quina afectació té la designació en l'àmbit laboral?

Els treballadors per compte d'altri o funcionaris nomenats membres de les meses tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de les eleccions si caigués en dia laborable (no és el cas del 14-F, que caurà en diumenge) i, en tot cas, poden demanar una reducció de la jornada laboral de feina de cinc hores en el dia immediatament posterior a la votació. A més, pel fet de ser membre de la mesa rebran una indemnització de 65 euros, amb un increment d'entre 10 i 25 euros en el cas dels presidents.

stats