DIETARI VV

1 d'abril: "Jo no diria que un català és primer ministre a França..."


Jo no diria que un català és primer ministre a França. Ni que una espanyola és alcaldessa de París. Un francès d'origen català és primer ministre i una francesa d'origen espanyol és alcaldessa. Si francès, català i espanyol són paraules que descriuen el mateix tipus de cosa, la nació política (només una) a què pertany una persona, amb la qual té subscrit un contracte de drets i deures, Valls i Hidalgo són francesos. És el que han triat, amb tot el dret. Si 'francès', 'català' i 'espanyol' es poden referir a la vegada a la nació política a la qual es pertany i a la comunitat d'origen amb les quals es tenen vincles afectius i culturals, llavors sí que podríem parlar també d'un català i una espanyola. Val per als nascuts aquí quan se'n van fora i per als nascuts fora quan vénen aquí. Si juguen Catalunya i França, Valls anirà amb França. (I si no hi va, França té un problema.)