DIETARI VV

23 de maig: "Es veu que en campanya s'han de dir barbaritats..."


Es veu que en campanya s'han de dir barbaritats. Algunes justament contestades (Cañete) i algunes de sorprenentment desapercebudes. Un candidat català (ICV) ha cridat a "extirpar el tumor del neolibealisme de la zona euro". Abans l'església deia que el liberalisme és pecat. La cosa ha empitjorat: ara ja és una malaltia. I quina malaltia! Un tumor! Posem que sóc una persona amb idees liberals (un ultraliberal, segons el tal candidat). Sóc un malalt o sóc una malaltia? Es tracta d'extirpar del meu cervell el tumor maligne del liberalisme? Per quin procediment? Cirurgia, psiquiatria, química? O sóc jo mateix el tumor que ha de ser extirpat de la societat perquè quedi sana? Dir que una idea política democràtica és un càncer que cal extirpar és molt gros. Imaginin que algú ho hagués dit del catalanisme o del socialisme. La que s'hauria arribat a armar.