DIETARI VV

9 d'abril: "Que bé que anessin a Madrid tres enviats del Parlament (i que fossin aquests)..."


Que bé que anessin a Madrid tres enviats del Parlament (i que fossin aquests). Això ha permès fer visible l'existència de dos sistemes de valors oposats pel vèrtex. No és estrany que alguns sectors s'hagin centrat a criticar amb agror l'absència del president Mas: és el que correspon a una visió del món una mica casernària, xulesca, que entronca amb el vell absolutisme, i que valora el cabdillisme, la uniformitat i la contundència (els pebrots, amb perdó). No és estrany que altres sectors hagin defensat que hi anessin tres persones de partits diferents: és el que toca des d’una visió parlamentarista, pactista, que entronca amb els vells valors republicans i que valora la pluralitat, l'espontaneïtat i el matís. No és catalans i espanyols. Són dues visions del món. Però una és majoritària avui a Catalunya, i a l'altra lamentablement l'han deixat ser hegemònica a Espanya.