DIETARI VV

10 de febrer

La manifestació de Som Escola a favor del model lingüístic de l'escola catalana és molt important. Ho és perquè ens hi juguem molt: el model escolar és un dels pilars de la convivència i la garantia de la supervivència de la llengua i la cultura pròpies, a més del coneixement de la castellana (i de l'anglesa!). Però ho és també perquè estem discutint qui decideix què. Si en un tema on tenim competència exclusiva decideixen el Parlament i els professionals de l'ensenyament o decideixen els Tribunals i els pares militants. Si es carreguen la immersió, malament. Si queda establert que això no es decideix aquí sinó allà, malament. Per la llengua, per l'ensenyament i per l'autogovern. La manifestació de Som escola, és per una qüestió pràctica i per una de principi. En termes de Quevedo, por el huevo y por el fuero. (Sabem més castellà del que diuen...)

Més continguts de