REFORMES LA POLÍTICA
Ara Premium 21/09/2013

Un grup d'experts fan una proposta per rehabilitar els partits

Aposten perquè el finançament irregular estigui tipificat en el Codi Penal

Sara González
3 min

Barcelona.Inclusió, igualtat, formació, llibertat d'expressió, separació de poders interns, rendició de comptes, integritat, participació, transparència i bon govern. Són valors que avui en dia un ciutadà difícilment atribuiria als partits polítics. Precisament per combatre la desafecció i recuperar el concepte dels partits com una eina de servei públic, un grup d'economistes, politòlegs, sociòlegs i comunicòlegs de diferents sensibilitats ideològiques i amb reconeguda trajectòria a Catalunya i a l'Estat han elaborat una proposta per reformar "en profunditat" la llei de partits. Que el finançament irregular estigui tipificat pel Codi Penal, que els càrrecs electes siguin escollits per primàries obertes i que els programes electorals siguin autèntics contractes amb la societat són tres de les apostes que posen sobre la taula.

Els exministres Jordi Sevilla (PSOE) i Josep Piqué (PP) són dos dels membres del grup impulsor de Foro + Democracia, del qual també formen part acadèmics com Adela Cortina, Victoria Camps, Fernando Vallespín, Manuel Villoria, José Antonio Gómez Yáñez i José María Vidal; experts en comunicació com Antoni Gutiérrez-Rubí; periodistes, i altres professionals com José Antonio Zarzalejos i Javier Cremades. "Volíem passar de la queixa a la proposta, i fer una aportació generosa i ben intencionada per reformar en profunditat la vida dels partits", explica Gutiérrez-Rubí.

Reunions amb els líders polítics

Mig any de feina i de debat ha donat com a fruit un document detallat i articulat que serà lliurat a les formacions polítiques a partir de la setmana que ve. Foro+Democracia diagnostica que els partits estan sumits en una crisi per la seva incapacitat de comprendre la realitat, de generar propostes a l'altura dels reptes i de gestionar el poder polític. També pels seus processos de selecció dels caps de llista, que no garanteixen que els candidats siguin els millors, i els dèficits en les seves pràctiques representatives.

Per recuperar aquesta credibilitat perduda, els experts defensen que els programes electorals tinguin la consideració d'un "contracte amb la ciutadania" i el seu compliment estigui sotmès a criteris periòdics de rendiment de comptes, i que del seu incompliment se'n derivin responsabilitats polítiques.

També aposten perquè els comptes dels partits estiguin sotmesos a auditories permanents i que els informes es facin públics a les seves webs i siguin remesos al Tribunal de Comptes i l'Agència Tributària. A més, estableixen l'obligació de fer públics i accessibles els seus pressupostos i la prohibició tant de les donacions directes o indirectes per part d'empreses o entitats amb ànim de lucre com de les donacions anònimes i dels pagaments en metàl·lic o en espècies. "Qualsevol infracció greu relativa al finançament ordinari o relativa a les campanyes electorals tindrà consideració de delicte penal", estableixen. A més, destaquen la "incompatibilitat" de la representació política amb qualsevol procés jurídic que pugui afectar un representant públic. La proposta de reforma de partits també recull la regulació del mecanisme de primàries obertes per triar els candidats a la presidència del govern i de les comunitats autònomes i a les alcaldies de municipis de més de 5.000 habitants. Una altra de les propostes: acabar amb la disciplina de vot als partits per respectar la llibertat de cada càrrec electe.

"Que els polítics no tinguin arguments per dir que no es pot fer una reforma. Ara ja és un tema de voluntat", insisteix Gutiérrez-Rubí, que afegeix que l'aprofundiment democràtic és a l'ADN d'una proposta que vol empènyer als polítics a no quedar-se de braços plegats.

stats