ENSENYAMENT

Educació destina 836 places definitives per a qui domini la tecnologia

Els docents seran avaluats en una entrevista amb la direcció

El departament d’Ensenyament convocarà de manera imminent un concurs de mèrits per destinar 836 professors funcionaris que dominin la competència digital a places definitives. Estar especialitzat en les noves tecnologies és un dels nou perfils professionals que va definir el departament d’Ensenyament i que permet als directors dels centres reclamar i escollir professors que responguin a un perfil concret, com per exemple dominar l’anglès, atendre la diversitat a l’aula o tenir capacitat de treballar per projectes. Així, si fins aleshores les places vacants es cobrien segons l’ordre de la borsa de treball, amb el decret de plantilles aprovat el 2014 es permetia que alguns professors accedissin a una plaça pública enviant el seu currículum al centre i passant una entrevista amb la direcció. Aquest mètode havia servit per destinar professors substituts o bé per adjudicacions d’estiu, que són només per a un curs, però ara el departament ha anunciat la convocatòria imminent d’un concurs específic de mèrits per proveir 836 places definitives per a professors amb un perfil professional de competència digital docent, que seran destinats a 620 centres diferents.

La conselleria de Josep Bargalló defensa que els llocs amb perfils professionals permeten que una part de la plantilla “estigui directament vinculada al projecte educatiu del centre” i asseguren la seva “viabilitat”. Però des de la USTEC-STES, el sindicat majoritari de l’ensenyament públic, critiquen que aquesta fórmula “obre la porta a l’arbitrarietat, és poc garantista i erosiona la democràcia i la salut laboral als centres públics”, segons un comunicat fet públic ahir. “L’objectiu no és reforçar un projecte educatiu, sinó que determinades persones siguin nomenades com a coordinadores d’informàtica o que una persona en concret es quedi al centre”, afirmen, i denuncien que és “l’atac més brutal que està patint la democràcia i la llibertat” dins dels claustres.

El departament, que argumenta que la convocatòria respon als principis de “publicitat, mèrit, capacitat i lliure concurrència”, estableix dues fases en el concurs per accedir a aquestes places: una de mèrits i una altra de “defensa i entrevista del projecte estratègic”, en aquest cas sobre com s’implementarà la competència digital al centre. Aquesta segona part pesa un 40% de la nota final, que serà avaluada per una comissió formada per un inspector, la direcció del centre i dos docents escollits pel claustre de professors. El sindicat de mestres denuncia, però, que no s’especifiquen enlloc els criteris d’avaluació.

Segons la USTEC, ara mateix 4.646 persones funcionàries de carrera tenen acreditada la competència digital. El sindicat alerta, a més, que, com que el personal interí no s’hi pot presentar, almenys 240 interins “perdran el lloc si la vacant és ocupada per una persona funcionària”. El sindicat reclama que les places definitives es proveeixin de manera “transparent” i només pel concurs general de trasllats (d’àmbit estatal). De fet, estudia impugnar la convocatòria d’aquest concurs específic perquè la LOE sosté que els anys en què hi ha concurs general de trasllats no n’hi poden haver d’altres d’àmbit autonòmic.