Publicitat
Publicitat

BENESTAR SOCIAL

La Generalitat obre les ajudes de la dependència a les residències privades

Benestar Social i Família ha posat en marxa la prestació econòmica vinculada al pagament d'una plaça privada en centres acreditats

La Generalitat permetrà a les persones de la tercera edat, amb dret a la prestació de servei residencial i que no disposin d'una plaça pública en el seu territori, beneficiar-se d'una ajuda per accedir a una plaça privada en un centre acreditat. El departament de Benestar Social i Família ha posat en marxa la prestació econòmica vinculada al pagament d'una plaça privada de residència. Es tracta d'una figura de la llei de la dependència que perceben els ancians, però que fins ara només es concedia en el cas d'estar ingressat als centres públics o concertats. El canvi ha de permetre facilitar la viabilitat econòmica d'algunes residències privades, que ajudaran a combatre el dèficit de places. La prestació econòmica l'abonarà el Govern directament a la residència, en lloc de fer-ho al beneficiari.

Aquest procediment també serà d'aplicació per a serveis de centres de dia per a ancians i s'efectuarà d'acord amb la disponibilitat pressupostària, atenent-se a criteris de necessitat territorial. Per poder prestar el servei, els centres privats hauran de complir els paràmetres que fixa la disposició transitòria de la cartera de serveis socials que marca el Benestar Social i Família. D'aquesta manera, els centres inscrits en el registre d'entitats, serveis i establiments socials, sempre que compleixin les prescripcions tècniques i les clàusules administratives, seran acreditades per la conselleria. Els centres privats que vulguin sol·licitar l'autorització per atendre a persones amb dret a prestació econòmica hauran de presentar la seva sol·licitud als serveis territorials del departament.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de