Societat 08/10/2013

Els adults espanyols, a la cua en matemàtiques i comprensió lectora

El primer PISA d'adults conclou que els espanyols tenen problemes per entendre el gràfic del rebut de la llum o els costa extreure conclusions d'una lectura. A països com el Japó els graduats de Batxillerat o FP tenen millor nota en matemàtiques que els universitaris espanyols

Elisabet Escriche
3 min

BarcelonaEspanya se situa a la cua dels països de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) en comprensió lectora i en matemàtiques, fins al punt que la mitjana dels ciutadans adults espanyols no és capaç d'entendre el rebut de la llum o textos densos com 'El Quixot'.

Així ho constata l'informe d'avaluació de competències d'adults −PIAAC en anglès−, que l'OCDE ha fet per primera vegada per avaluar el rendiment en comprensió lectora i matemàtica dels ciutadans de 23 països, una mena d'informe PISA –que es fa a les escoles–, però per als grans. En total hi han participat 157.000 adults, dels quals 6.055 són espanyols. La prova va ser feta entre el 2011 i el 2012 i tenia una durada d’una hora.

Segons l’estudi, els espanyols se situen a la cua en matemàtiques i assoleixen només el nivell 2 d’un total de 6, la qual cosa equival a "fer càlculs matemàtics senzills". La puntuació que obtenen és de 246 punts, 23 per sota de la mitjana de l'OCDE. L’informe assegura que els adults espanyols tenen problemes per entendre el gràfic del rebut de la llum, comparar preus d’hotels o sumar el cost dels diversos productes per saber el preu final d’una compra. A nivells similars d'Espanya hi ha els Estats Units i França. En canvi, al capdavant de la classificació se situa el Japó, Finlàndia i Bèlgica.

En comprensió lectora, els resultats no milloren. Els adults espanyols tornen a tenir un nivell 2 d’un total de 6 i se situen penúltims en el rànquing, només per davant d’Itàlia, amb una puntuació de 252 punts, 21 per sota de la mitjana de l'OCDE. Segons la prova, als espanyols els costa "extreure conclusions d’una lectura i es perden en un text de certa profunditat i riquesa com pot ser 'El Quixot'". Els països més ben valorats en aquesta competència són el Japó, Finlàndia i els Països Baixos.

L’informe PISA per a adults també destaca que hi ha països, com al Japó, on els graduats de Batxillerat o Formació Professional de grau mitjà tenen més bona nota en matemàtiques que els espanyols llicenciats universitaris o amb títol d'FP de grau superior.

La prova també valora la resolució de problemes en l’entorn informàtic. Aquesta última competència, però, no ha estat examinada a l’estat espanyol.

El ministeri d’Educació responsabilitza d’aquests mals resultats la llei Orgànica General del Sistema Educatiu del 1990 i a la llei Orgànica d'Educació del 2006.

Més dades

  • Hi ha una proporció alta d'adults en els nivells més baixos de l'escala −27% en comprensió lectora i 31% en matemàtiques− i una proporció baixa en els més alts −5% i 4%−, xifres només similars a les d'Itàlia.
  • La taxa d'atur dels espanyols amb competències matemàtiques de nivells menys 1 i 1 és el triple (28,0%) que la dels que tenen competències en els nivells 4 i 5 (8,4%). El salari dels primers és inferior a la meitat del dels segons −68% davant el 155%.
  • La població ocupada obté mitjanes superiors als desocupats, si bé a Espanya els que tenen feina aconsegueixen una puntuació mitjana inferior a la dels aturats de més de la meitat dels països de l'OCDE.
  • Els homes, en general, i a Espanya també, aconsegueixen resultats lleugerament superiors a les dones i la diferència resulta més àmplia en matemàtiques que en comprensió lectora. En el cas dels més joves, aquestes diferències són poc apreciables en les dues competències.
  • Els adults de més edat tenen, en general, pitjors resultats que els més joves. A Espanya el grup d'edat de 16 a 34 anys obté 37 punts més que els de 55 a 65, mentre que a l'OCDE aquesta diferència és de 27 punts, cosa que significa que Espanya ha recuperat 10 punts respecte als altres països amb el pas dels anys.
  • La puntuació mitjana obtinguda pels ciutadans nadius és significativament superior a l'obtinguda pels immigrants en la majoria dels països de l'OCDE, encara que a Espanya les diferències són menors perquè "la major part dels immigrants parlen espanyol".
stats