Societat 18/06/2015

Els notaris i els secretaris judicials ja poden casar

El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei de jurisdicció voluntària, que també eleva de 14 a 16 anys l'edat mínima per contraure matrimoni

Europa Press
3 min
Durant gairebé dos anys el fotògraf Raimon Solà va documentar com són els casaments de xinesos a Catalunya

MadridEl ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous de forma definitiva la Llei de Jurisdicció Voluntària, que eleva de 14 a 16 anys l'edat per contreure matrimoni i atribueix a col·lectius com els notaris i els registradors la resolució de determinats assumptes sense conflicte, com la celebració de noces, reclamació de crèdits vençuts o assumptes de tutela de menors i persones amb discapacitat amb la finalitat de descarregar d'aquest tipus de treball als jutges.

Els diferents grups parlamentaris han criticat durant el debat d'aquest assumpte la tècnica legislativa emprada degut l'alt nombre d'esmenes introduïdes pel grup majoritari i per la "confusió" que creuen que genera el fet que la nova llei modifiqui una dotzena de normes que afecten als operadors jurídics en diferents assumptes.

Tots els portaveus parlamentaris, excepte Beatriz Escudero del PP, han criticat les atribucions que la nova llei fa a col·lectius com els notaris o els registradors, que podran cobrar per la celebració de bodes, per exemple, malgrat mantenir el mateix servei gratuït en altres operadors jurídics.

Joan Coscubiela, d'ICV ha dit que aquestes atribucions "converteixen un dret en un bé susceptible de ser comprat”.

Per a Beatriz Escudero, no obstant, l'aprovació de la llei de jurisdicció voluntària era una de les peces que quedaven per reclamar dins de l'organigrama de l'Administració. Ha tancat el debat assenyalant que es tracta d'una "bona llei" que s'ha fet "entre tots" perquè és de les quals més transaccionals ha inclòs des de l'inici de la legislatura.

La iniciativa ja va patir una primera modificació en el seu pas pel Congrés ja que es va retirar als notaris l'exclusiva de les noces i separacions i es va afegir els secretaris judicials com a alternativa.

La llei de jurisdicció voluntària reformada amplia als secretaris judicials altres atribucions conferides en un inici a notaris i registradors de la propietat. Per exemple, s'ocuparan d'autoritzar a reclamar crèdits vençuts que formin part d'un usdefruit i dels expedients de separació de finques que no estiguin inscrites en el registre de la propietat. També dependran d'ells les subhastes electròniques.

El projecte de llei aprovat pel govern espanyol ja els capacitava per nomenar defensors judicials, declararan absències i defuncions, actes de conciliació i nomenaran a l'administrador, liquidador o interventor d'entitats. Intervindran també en altres actes com la renúncia o pròrroga del càrrec de marmessor, la designació d'aquest i l'aprovació de la partició de l'herència.

El text deixa en mans dels jutges els expedients en matèria de família, drets de menors, donacions d'òrgans i alguns en matèria de dret successori i mercantil. Es contempla l'autorització judicial en el reconeixement de la filiació no matrimonial o en la donació d'òrgans de donants vius, on el jutge ha de comprovar que es realitza voluntàriament sense cap tipus de coacció.

Els jutges donaran la dispensa per contreure matrimoni quan hi hagi un impediment per parentiu, determinaran la pàtria potestat i resoldran els desacords conjugals en l'administració de béns de guanys.

Aquest projecte de llei distingeix així entre els expedients tramitats en un jutjat pel magistrat o secretari judicial i aquells expedients que queden en mans de notaris i registradors. A més, permet que molts es facin sense la presència d'advocat i procurador en seu judicial.

La norma estableix que el fiscal haurà d'intervenir en els assumptes de menors, persones amb capacitat judicialment modificada i quan ho justifiqui l'interès públic. Els beneficiaris de la justícia gratuïta comptaran amb una bonificació del 80 per cent en aquests expedients notarials i registrals.

stats