Publicitat
Publicitat

El 63% dels habitatges acabats el 2011 a Barcelona són protegits

Després de quatre anys de caiguda continuada, s'estabilitza la construcció de pisos a la ciutat, segons les últimes dades de l'Ajuntament

Barcelona ha acabat 1.154 habitatges protegits l'últim any, el 62,8% del total d'habitatges acabats a la ciutat durant el 2011. Aquesta xifra suposa un increment del 24'6% respecte a l'any anterior. L'informe 'Xifres d'Habitatge', que s'acaba de publicar, també revela que pel que fa a l'oferta d'habitatge protegit s'han atorgat a la ciutat 734 llicències, el que representa el 35,5% sobre el total de llicències que s'han concedit a Barcelona.

Pel que fa a l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge, hi ha 1.044 habitatges en construcció, 550 en estudi i se n'han lliurat 390. El parc gestionat és de 5.828 unitats. Les adjudicacions d'habitatge protegit han augmentat un 64,6% durant el 2011. Se n'han realitzat 1.546, de les quals 1.002 corresponen a obra nova, 406 a segones adjudicacions i 138 a habitatges per a emergències.

Totes aquestes dades estan disponibles a l'últim número de la publicació 'Xifres d'Habitatge' corresponent al segon semestre del 2011. Aquest document de periodicitat semestral i elaborat pel Patronat Municipal de l'Habitatge presenta dades sobre la construcció i el mercat immobiliari a la ciutat i sobre els indicadors del Pla d'Habitatge de Barcelona.

Els resultats que es desprenen d'aquest número posen de manifest que després de quatre anys de caigudes continuades en la construcció d'habitatges a la ciutat de Barcelona, s'observa una certa estabilització. Respecte al comportament del mercat immobiliari, val a dir que les operacions en el mercat de compravenda se situen en el punt més baix des de l'esclat de la crisi financera l'estiu del 2007.

Així, el nombre de transaccions immobiliàries ha estat un 37,1% menys que l'any anterior, malgrat les mesures d'estímul de la demanda (recuperació de la desgravació a la compra d'habitatges i IVA reduït per a la compra d'habitatge nou) i que en el 2011 ha continuat el descens de preus tant en obra nova com en segona mà.

Pel que fa als preus, en el 2011 ha continuat el descens en tots dos segments (entre el 7,4% i 10% en obra nova, entre el 8,1% i 11,3% en segona mà). En canvi, en el mercat de lloguer els preus s'han moderat en el 2011 i tan sols enregistren una lleugera caiguda mitjana de l'1,9%.

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Entre aquests, cal destacar que a Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges (7.642 euros/m2 en obra nova, 4.535 euros/m2 en segona mà, 12,80 euros/m2/mes en lloguer) i, per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans més baixos (3.461 euros/m2, 2.511 euros/m2 i 10,33 euros/m2/mes, respectivament).

Generar sòl protegit

Des del Patronat Municipal de l'Habitatge, el gerent adjunt d'aquest àmbit, Antoni Sorolla, ha destacat el fet que l'activitat de construcció a la ciutat no s'ha aturat, tot i haver baixat com a conseqüència de la crisi. Sobretot, ha aclarit, en el cas dels habitatges protegits. En aquest sentit, ha explicat que a Barcelona es dóna la circumstància que hi ha més demanda que oferta i, per tant, tot i que el termini sigui una mica més llarg perquè la gent s'ho pensa més, no hi ha problemes en l'adjudicació d'habitatges. Segons Sorolla, els indicadors assenyalen que es construeix menys del què es ven i, consegüentment, s'ha de treballar en la generació de sòl.

Sorolla ha evitat fer projeccions a futur perquè, segons ha dit, el mercat immobiliari està molt lligat al financer i es fa difícil dir com evolucionarà aquest. Tot i això, s'ha atrevit a augurar que el lloguer, tal i com ha ocorregut en els darrers anys -al 2011 s'han fet 38.000 contractes de lloguer, la xifra més alta en els darrers anys-, continuarà a l'alça. Segons ha dit, mentre el mercat financer estigui bloquejat i la compravenda d'habitatges paralitzada, el lloguer augmentarà.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de