Es dupliquen les parelles de fet a Catalunya el 2019

Cada mes s'inscriuen al registre una mitjana de 1.400 

Des que l'abril del 2017 va entrar en funcionament el registre de parelles estables de Catalunya , el nombre de parelles inscrites no ha parat de créixer. Actualment, n'hi ha 33.039, una xifra que duplica la del desembre del 2018.

Cada mes una mitjana de 1.400 parelles decideixen fer aquest pas, que permet, entre altres opcions, tenir més facilitats per cobrar la pensió de viudetat a una persona encara que no hagi estat casada amb el difunt, sempre que s'hagin inscrit al registre dos anys abans.

El departament de Justícia va posar en marxa aquest registre per concentrar la informació de parelles estables que antigament només tenien abast municipal i que havien impulsat alguns ajuntaments.

Aspectes comuns i diferencials

Les parelles de fet i els matrimonis tenen els mateixos drets i obligacions en relació amb els fills en comú, els permisos de paternitat i de maternitat i la compensació econòmica relacionada amb la feina en cas de separació. 

Pel que fa les diferències, les principals són a aspectes com la pensió de viduïtat, la declaració del IRPF i la nacionalitat. Els matrimonis poden cobrar la pensió en tots els casos, poden tributar l'IRPF conjuntament o per separat i els membres poden demanar la nacionalitat després de conviure un any com a matrimoni. En canvi, les parelles de fet necessiten cinc anys de convivència, comptant dos anys des de la inscripció, i complir els criteris d'ingressos, han de presentar la declaració de l'IRPF per separat i no tenen la possibilitat de demanar la nacionalitat.

Xifres a Catalunya
El 80,10% de les parelles de fet registrades són de la demarcació de Barcelona (26.466). A Girona s'hi concentren el 7,73% (2.553), a Tarragona el 6,86% (2.268) i a Lleida el 4,21% (1.390). Les Terres de l'Ebre és la comarca amb menys parelles de fet registrades, amb un 1,10% del total (362).

Com inscriure's com a parella de fet

Per inscriure's al Registre cal complir tres requisits que marca el dret civil català: que la convivència duri més de dos anys ininterromputs; que la parella hagi tingut un fill en comú i que les dues persones hagin formalitzat la relació davant de notari. 
 
La inscripció és gratuïta i el formulari per a la sol·licitud presencial es pot descarregar per Internet. La documentació es pot presentar a la seu central del Departament de Justícia o a les delegacions territorials de Justícia a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb cita prèvia. La inscripció també es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de correu electrònic recorregut. Les persones que vulguin sol·licitar més informació disposen del telèfon 93 316 41 23, del correu electrònic parelles.justicia@gencat.cat i d’una pàgina web específica.

Més continguts de