Societat 25/11/2014

Ensenyament exigirà competències digitals als docents

El Govern aprova el projecte que definirà quins coneixements hauran de tenir els professors en aquest àmbit

Elisabet Escriche / Acn
2 min
Què he de demanar a un postgrau en educació?

BarcelonaEls docents no universitaris catalans hauran de tenir competències digitals. El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del projecte interdepartamental de competència digital docent (PICDD) que definirà quins coneixements en aquest àmbit haurà de tenir el professorat i el procediment perquè els puguin adquirir o acreditar. El projecte, que s'inclou en les recomanacions del Parlament europeu, del Consell i en l'agenda digital per a Europa 2020, el coordinarà el departament d'Ensenyament.

Es crearà un grup de treball integrat per dos representants del departament d'Ensenyament, dos del departament d'Empresa i Ocupació, dos del d'Economia i Coneixement i un de cadascuna de les universitats catalanes, per poder analitzar el seu paper en els graus universitaris.

El grup de treball s'encarregarà de definir amb detall les competències digitals. Els docents, per exemple, hauran d'estar capacitats per utilitzar dispositius digitals a l'aula; dissenyar i programar activitats d'aprenentatge amb suport tecnològic; gestionar l'aula i tutoritzar amb suport tecnològic, o avaluar la competència digital dels alumnes. Un cop definides les competències digitals, s'establirà el marc que permetrà la seva adquisició i acreditació.

Pel que fa a l'adquisició de les competències, es treballarà la possibilitat d'incorporar-les en la formació inicial dels docents. Pel que fa a la seva acreditació, s'establiran mecanismes perquè la plantilla actual pugui demostrar els seus coneixements i, si és necessari, adquirir la formació corresponent. La durada del projecte està prevista fins al 31 de desembre de 2015.

Un projecte d'acord amb l'Estatut i les recomanacions d'Europa

El projecte s'emmarca en l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). L'article 53.1 de l'Estatut disposa que els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d'impulsar l'accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació. La Llei d'educació de Catalunya fixa les competències digitals dins dels principis rectors del sistema educatiu, i a l'article 2 preveu que també s'han d'incloure als currículums de les diferents etapes educatives.

La mateixa llei estableix en l'article 104.2j que el coneixement de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació és una de les funcions de mestres i professors, que han dominar com a eina metodològica. El projecte, a més, segueix la Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell, que fixa la competència digital com a competència clau en l'aprenentatge permanent, i s'inclou també en l'Agenda Digital per a Europa 2020, que fixa entre els seus objectius el de millora de les competències digitals.

L'any 2011, la UNESCO ja va avisar que no és suficient que els professors posseeixin competències TIC i siguin capaços d'ensenyar-les als seus alumnes, sinó que també han de dominar els instruments digitals per ajudar els alumnes a adquirir les competències necessàries per esdevenir ciutadans autònoms, integrats a la societat actual i amb capacitat de continuar aprenent al llarg de la vida.

El novembre de l'any 2013, el Departament d'Ensenyament ja va publicar els documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques de l'àmbit digital que han d'assolir els alumnes en les etapes obligatòries de l'ensenyament.

stats