146.000 euros anuals: el sou més alt dels directius de TMB

El salari global mitjà del consell de direcció és de 116.218 euros, segons el nou portal de transparència

Després que durant la  vaga de metro de la setmana del Mobile World Congress (MWC) els treballadors reclamessin que es fes públic el sou "real" dels directius, ahir TMB els va fer públics en el nou portal de transparència. Els 15 membres del consell de direcció cobren un sou fix mitjà de 101.948 euros bruts a l'any, als que se sumen uns complements de 14.270 euros de mitjana, aconseguint un sou global mitjà de 116.218 euros. El sou del conseller delegat de TMB és de 105.938 euros anuals.

Els treballadors de TMB estan distribuïts en dues empreses: Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB, que presta el servei de metro i el del funicular de Montjuïc) i Transports de Barcelona (TB, que ofereix el servei urbà d'autobusos, del Barcelona Bus Turístic i del Tramvia Blau).

Sous de TB

Els membres del consell de direcció de TMB dins de TB -amb 11 membres- compten amb un sou fix mitjà de 98.516 euros, al que se sumen de mitjana uns complements de 14.620 euros, aconseguint un sou global de mitjana de 113.136 euros, amb un sou màxim global de 146.532 i un mínim de 83.000.

Pel que fa als directors de servei dels àmbits organitzatius de TMB dins de TB -amb 32 membres-, el sou fix mitjà és de 85.527 euros, amb complements de 15.334 euros de mitjana fins sous globals mitjans de 100.861 euros. Els responsables d'unitat i tècnics tenen un sou mitjà de 64.850 euros.

Els tècnics responsables, especialitzats, coordinadors i caps de grup cobren un sou global mitjà de 49.827 euros -amb un fix de 44.279 i complements de 5.548-,  i els tècnics i personal de secretaria de direcció tenen un sou global mitjà de 48.871, amb un sou fix de 44.295 euros i complements de 4.576.

Sou més baix

El sou més baix de TB és el d'auxiliar de pati i flota, amb un sou mitjà fix de 21.035 euros -amb una mitjana de complements de 6.894 euros fins a un sou global mitjà de 27.929-, i els conductors de línia cobren un sou fix mitjà de 27.522 euros, al que se sumen complements mitjans de 11.726 euros aconseguint un salari mitjà global de 39.248 euros.

El personal fora de conveni de FMB inclou a directors de servei dels àmbits organitzatius de TMB -20 membres-, que cobren un sou fix mitjà de 87.384 euros amb complements de 15.029 euros de mitjana, fins a un sou global de 102.413 euros. També inclo u responsables d'unitat i tècnics d'àmbits organitzatius -101-, que tenen sous 55.702 euros als que se sumen complements de 8.409 euros fins, a sous globals mitjans de 64.111 euros.

Fora de conveni a FMB també figuren els tècnics responsables, especialitzats, coordinadors i caps de grup, que tenen sous globals mitjans de 45.964 euros -amb fixos de 40.696 euros i complements de 5.268- i els tècnics i personal de secretaria de direcció, amb un sou global de 42.423 euros, partint d'un fix de 38.274 i uns complements de 4.149 euros de mitjana.