De l'heteropatriarcat al gènere fluid: un glossari de la diversitat

ARA Feminismes
3 min
Simbologia de la diversitat
Dossier La revolució del gènere i el sexe Desplega
1
La revolució del gènere
2
De l'heteropatriarcat al gènere fluid: un glossari de la diversitat
3
"Soc una dona amb penis i soc feliç!": vides fora de la norma
4
L'autodeterminació de gènere tensiona la Moncloa
5
"És nen o nena? Serà el que vulgui ser"
6
Ni ella ni ell i (pràcticament) inexistents a la televisió
Editorial
Sexe? Qüestió de gènere
Marta Segarra
Per què dos sexes?
Albert Pla Nualart
¿Ens fa nosa el gènere?
Maria Rodríguez Mariné
Llenguatge “no sexista”? Demà m’afaitaràs!

Andrògina

Persona que presenta trets atribuïts socialment masculins amb d'altres de considerats femenins.

Asexual

Persona que no sent atracció sexual.

Binari

Respon a la categoria home/dona per a la identitat de gènere i heterosexual/homosexual per a la sexual. 

Cisgènere

Quan la identitat de gènere coincideix plenament amb el sexe atribuït al naixement. Es parla de dones i homes cis.

Cissexual

Una persona que se sent còmoda amb el sexe de naixement: homes amb genitals masculins, dones amb genitals femenins i intersexuals amb tots dos.

Drag

Dona amb vestuari d'home i a la inversa, normalment per a espectacles.

Estereotips de gènere

Clixés atribuïts socialment que condicionen les pautes de comportament i les expectatives associades al gènere amb el qual la societat identifica homes i dones.

Expressió de gènere

Manera d'expressar-se, comportar-se com s'espera i s'accepta en cada gènere.

Gènere

És la construcció de la identitat d'acord amb el sexe biològic.

Gènere fluid

Identitat transgènere amb la qual una persona pot no identificar-se amb una sola identitat i/o orientació sexual.

Disfòria de gènere

Terme mèdic per a la transsexualitat, tot i que des del 2017 l’OMS l’ha deixat de considerar un trastorn d’identitat.  

Heteronormatiu

Que segueix la norma social establerta pel patriarcat i l’heterosexualitat.

Identitat

El sentiment personal i subjectiu de com se sent cada persona: home, dona o una altra identitat.

Intergènere

Identitat de les persones que trenquen els gèneres preestablerts, trenquen el binarisme i no se senten ni homes ni dones.

Interseccionalitat

És la perspectiva que reconeix altres eixos de desigualtat, a part del gènere, com el racisme, el fet migratori i la classe social.

Intersexual

Persona que neix amb trets genitals que no s’adeqüen al binarisme XX/XY i que presenten trets genètics d'homes i dones. Com que no és una malaltia, eviten la intervenció mèdica.

LGTBIAQ+

Acrònim de lesbianes, gais, transvestits, trans, transgènere, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i més. 

Llenguatge no binari

Fórmula inclusiva per superar el binarisme que usa l’article li com a genèric.

No binari

Que no respon a la categoria home/dona per a la identitat de gènere i heterosexual/homosexual per a la sexual.

Orientació sexual

Atracció sexual cap a una persona del sexe oposat, del mateix sexe o d'un altre sexe.

‘Outing’

Treure de l’armari una persona sense el seu consentiment.

Pansexual

Atracció sexual cap a persones independentment del gènere amb el qual s'identifiquen.

Patologització

Sistema que entén la discordança entre sexe i gènere com una malaltia i, per tant, creu en un tractament mèdic.

Polisexual

El que sent atracció cap a persones de diferents sexes o gèneres.

Queer

Teoria que nega la divisió binària en gènere i sexe perquè entén que les persones fluctuen i, a més, considera que altres factors com la raça, la classe social generen jerarquies socials.

Reassignació de sexe

Intervenció quirúrgica per a l'adequació dels genitals amb la identitat de gènere.

Romanticisme

Orientació afectiva cap a una persona sense tenir en compte el seu gènere ni sexe. En aquest apartat també s'hi inclou l'arromanticisme, que defineix persones que no senten aquesta atracció afectiva però que no necessàriament han de ser asexuals. L'alorromanticisme es refereix a l'atracció romàntica cap a altres, independentment del gènere. I birromàntic defineix l'atracció cap als dos sexes.

Sexe

Trets físics, biològics i anatòmics d'una persona que condicionen normalment el gènere.

TERF

Acrònim en anglès de feminisme radical transexcloent. S’usa com a insult per a les feministes que defensen el determinisme biològic per al gènere.

Trans

Persona identificada amb el gènere contrari al que se li va atribuir al néixer i que no està vinculat als genitals, l’aspecte físic o l’orientació sexual.

Dossier La revolució del gènere i el sexe
Vés a l’ÍNDEX
stats