La segregació residencial creix entre els immigrants pobres... i els rics

La pressió immobiliària accentua la concentració de població de renda baixa a les zones vulnerables

4 min
Il·lustració
Dossier La radiografia de la immigració Desplega
1
Dels sis als vuit milions: així és la immigració a Catalunya
2
Així són les 90.000 treballadores de la llar de Catalunya
3
L’impacte de la immigració en la llengua: qui aprèn català?
4
"Em senten parlar català i em volen fer petons i abraçades"
5
“Ja no vull tornar a Romania, la meva vida ara és aquí"
6
Tres vegades més difícil: la cursa d’obstacles d’un alumne immigrant
7
“Vull anar a la universitat per demostrar-li a la meva mare que tot el que ha fet ha valgut la pena”: parlen els fills de la immigració
8
Immigrant: tres vegades més pobre
9
La segregació residencial creix entre els immigrants pobres... i els rics
10
"Tant preocupa la secessió dels rics com el confinament dels pobres"
11
Els estrangers cometen delictes menys greus i tenen menys permisos
12
Sunak i Khan, les dues cares d'un model d'integració de raonable èxit
13
Els plans de Meloni per frenar la immigració, de moment frustrats
14
Francesos d'origen àrab: "La República no ens tracta igual que a la resta de ciutadans"
15
Immigració: a qui li fa por?

Castelldefels i Badalona tenen un percentatge molt semblant de població estrangera. A la primera ciutat és del 21,5% i a la segona del 21,6%, segons dades de l’Idescat. Totes dues estan per sobre de la mitjana catalana (16,3%) i de la de l’àrea metropolitana (18,1%), però l’origen de la immigració és molt diferent: en el primer cas el 61,3% és europea i en el segon predomina en un 42,3% la procedent de l’Àsia. La percepció sobre la segregació urbana ètnica, present als dos municipis, varia. És a dir, la cosa, com sempre, va de rics i pobres. I va de segregació residencial, que de manera lenta, però continuada, va creixent també. 

Immigració a l'àrea metropolitana
Distribució de la població nascuda a l’estranger a partir de l'index local de Moran (I) que mesura el grau d'agrupació residencial de determinada població

Població global

Agrupació residencial

de la població estrangera

Alta (per damunt de la mitjana)

Baixa (per sota de la mitjana)

Procedent de països de renda baixa o mitjana

Agrupació residencial

de la població estrangera

Alta (per damunt de la mitjana)

Baixa (per sota de la mitjana)

Població global

Procedent de països de renda baixa o mitjana

Agrupació residencial

de la població estrangera

Alta (per damunt de la mitjana)

Baixa (per sota de la mitjana)

Població global

Procedent de països de renda baixa o mitjana

“La població de rendes altes se segrega més que la de rendes baixes”, comenta Sergio Porcel, cap de l’àrea de cohesió social i urbana de l’Institut Metròpoli, que explica que en aquesta segona gran onada immigratòria, començada el 2015 a la postcrisi i represa els últims dos anys després de l’aturada del covid, hi ha aquest tipus d’immigració amb més formació i un nivell més alt d’ingressos –en bona part europea, però també d’altres països–, que ha adquirit importància en algunes zones. “Formen una part important de la immigració recent i estan més segregats que la resta”, confirma Jordi Bayona, demògraf expert en migracions i professor a la Universitat de Barcelona: “Tenen la capacitat econòmica de triar habitatge i això de vegades acaba expulsant la població autòctona”.

És un tipus de població que, com indicava recentment el geògraf Antonio López-Gay en un article a Barcelona Metròpolis, anirà augmentant els pròxims anys i tindrà un impacte cada vegada més gran en la resta de la població. A Barcelona, per exemple, es concentren sobretot a la part del Barri Gòtic, l’Eixample, al voltant de la Sagrada Família, la Barceloneta i ara també una mica a Sants, comenta Porcel. A aquests immigrants, majoritàriament joves, els anomenem eufemísticament expats o estrangers, per diferenciar-los del gruix dels que provenen de països amb rendes baixes o mitjanes, majoritàriament extracomunitaris. 

Estrangers a Barcelona segons lloc de naixement
Grup més nombrós després dels espanyols i percentatge de la població total del barri

Aquests són els que més s’han estudiat i els que, en certa manera, preocupen més a les administracions perquè una bona part acaben vivint en barris vulnerables que ja arrosseguen problemes anteriors d’inclusió social. “De moment, a Catalunya els nivells de segregació existeixen, però són moderats”, comenta Bayona, que recorda que depèn molt de les característiques de cada col·lectiu, cosa que ha fet que en aquesta segona gran onada la immigració s’hagi repartit més tot i que, en relació amb Barcelona, en general ha crescut en tots els barris. “Igual que en la resta de la població, el grau de segregació depèn en bona part de l’aspecte socioeconòmic. En el cas dels immigrants, s’hi afegeixen unes altres qüestions. Per una part, la demografia. Sol ser una població molt jove que arriba, a més, en un moment de pressió immobiliària molt forta. No és el mateix arribar ara que fa deu anys. També hi influeix si són famílies o homes o dones sols. I el tercer factor és l’origen. Hi ha grups que utilitzen les seves xarxes de suport o que prefereixen residir entre compatriotes”. 

Nacionalitat estrangera amb més presència per comarques el 2022

Així, per exemple, els màxims nivells de segregació es produeixen entre la població subsahariana i l’asiàtica (sobretot els procedents de l’Índia i el Pakistan). Els procedents del continent americà, com que són molt diversos, tenen uns nivells de segregació molt baixos i es distribueixen per tot el país. I el col·lectiu d’origen marroquí, majoritari, també està molt repartit per tot Catalunya, en poblacions grans i petites, tot i que el seu grau de segregació en determinats barris és mitjà. 

Malgrat que els patrons de segregació no han variat gaire els últims anys i gairebé hi ha els mateixos barris i zones vulnerables, tant a la zona metropolitana com a la resta de Catalunya –en tot cas s’han anat ampliant a les zones limítrofes per l’arribada dels nous immigrants des de l’estranger o des d’altres barris–, els experts estan preocupats per l’enquistament del problema. “El que veiem és que la població estrangera de rendes baixes cada vegada s’està concentrant més als barris més desfavorits i això agreuja els problemes d’inclusió social que ja tenien aquestes zones”, comenta Sergio Porcel. Plou sobre mullat. “Abans, en la primera gran onada de principis de segle, la migració entrava en barris amb una població autòctona envellida, molts cops formada per la primera emigració dels anys 60 i 70 de la resta de l’Estat, però ara aterren en aquests mateixos barris on ja hi ha una part important de població immigrada o descendent d’immigrants, i això augmenta la segregació”, confirma Bayona. 

És el que passa, expliquen, sobretot als barris perifèrics metropolitans, sigui a la zona del Besòs, en altres zones de l’Eix del Llobregat i a les àrees vulnerables d’altres grans ciutats com Salt, Figueres, Tarragona i Lleida. “En zones de Santa Coloma de Gramenet i l’Hospitalet de Llobregat els índexs d’immigració ja superen el 30%”, constata Bayona. Tanmateix, també recalca que “la composició dels barris canvia amb el pas dels anys i no es pot generalitzar”. Per exemple, “el 2001 Ciutat Vella era el districte de Barcelona més envellit i ara és el més jove”. 

La situació és canviant i així com els immigrants rics estan forçant els autòctons a emigrar a zones suburbanes o fora de la ciutat, els immigrants pobres, molts dels quals extracomunitaris, tenen problemes per canviar de barri tant per raons econòmiques com de racisme immobiliari. I si ho fan és per anar a uns altres barris igualment vulnerables. “El problema –indica Porcel– és que estem veient com aquesta tendència a la concentració de població amb dificultats d’inserció en una mateixa zona està augmentant cada any i això acabarà agreujant la fractura social”.

Dossier La radiografia de la immigració
Vés a l’ÍNDEX
stats