Un estudi indica que la immunitat de grup de la covid-19 podria ser del 43%

Una dada inferior a la prevista pot fer més eficaç la primera campanya de vacunació

Fins fa poc es deia que la immunitat de grup per a la covid-19, és a dir, el percentatge de gent immunitzada que cal perquè la malaltia no es propagui, se situava entre el 60% i el 70%. Un nou estudi publicat a la revista Science i dirigit per Tom Britton, degà de la Facultat de Matemàtiques i Física de la Universitat d’Estocolm, indica que aquest valor podria ser del 43%.

La immunitat de grup és un concepte que prové de les polítiques de vacunació, en les quals s’estima quina fracció de la població s’ha de vacunar per evitar que la malaltia s’escampi. En aquesta estimació hi ha dues variables que tenen un paper destacat: l’eficàcia de la vacuna i la taxa reproductiva de la malaltia (el nombre mitjà de persones a les quals contagia la malaltia una persona infectada). El xarampió, per exemple, que té una taxa de reproducció molt alta, d’entre 12 i 18, genera valors alts per a la immunitat de grup, d’entre el 92% i el 95%. La grip, amb una taxa reproductiva inferior a 2, requereix una immunitat de grup que pot ser inferior al 45%.

L’heterogeneïtat

La taxa reproductiva de la covid-19 encara no es coneix prou bé, tot i que s’acostuma a situar en el rang entre 2 i 6, cosa que dona lloc a valors de la immunitat de grup que se situen entre el 50% i el 80%. Aquest resultat ha fet que habitualment es consideri el rang intermedi entre el 60% i el 70%.

Ara bé, en una campanya de vacunació es coneixen molt bé els efectes de la vacuna i s’administren dosis molt concretes, amb la qual cosa es pot considerar que la població respon a la profilaxi i al contacte amb el patogen d’una manera força homogènia. El primer problema d’extrapolar aquests càlculs a la situació de pandèmia actual, provocada per un virus nou, és que l’homogeneïtat senzillament no existeix.

Les persones que entren en contacte amb el virus poden estar exposades a càrregues virals molt diferents i, al tractar-se d’un patogen inèdit, es poden produir respostes molt diferents en funció de l’edat, de les malalties existents o del passat immunitari de cada malalt. El model matemàtic que han utilitzat Britton i els seus col·laboradors incorpora aquesta heterogeneïtat i, en els casos en què els models clàssics estimen una immunitat de grup del 60%, obté un valor del 43%.

L’equip d’Àlex Arenas, investigador de la Universitat Rovira i Virgili expert en estudiar els sistemes complexos des d’un punt de vista físic i algorítmic, analitza la propagació de la covid-19 amb un model matemàtic que es va publicar a la revista Nature Physics el 2018 i que també incorpora l’heterogeneïtat de la població. Segons aquest model, “la immunitat de grup se situaria en un valor en la línia de l’estudi publicat a Science, un valor del qual encara estem molt lluny”, explica el mateix Arenas.

Valors encara més baixos

Hi ha altres models, com el que ha desenvolupat Gabriela Gomes, professora de matemàtiques i estadística de la Universitat Strathclyde de Glasgow, que també tenen en compte l’heterogeneïtat i que obtenen valors encara més baixos per a la immunitat de grup. En el cas del model de Gomes, s’assoliria amb el 20% de la població immunitzada, tal com ha explicat la investigadora a The Atlantic.

Que la immunitat de grup necessària sigui més petita del que es pensava podria tenir implicacions en la campanya de vacunació. “Els resultats d’aquests estudis indiquen que el percentatge de la població que caldria vacunar podria ser molt menor al valor teòric que es pensava abans”, valora Xavier Rodó, cap del programa de Clima i Salut de l’ISGlobal, un centre impulsat per La Caixa.

Aquesta circumstància, en el context d’emergència i de poca disponibilitat de vacunes que es pot produir en les primeres campanyes de vacunació de la covid-19, podria ser determinant per distribuir adequadament les dosis i dissenyar campanyes eficaces. A més, també pot alleujar la inquietud que han manifestat persones com Anthony Fauci, cap de l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units, que va advertir que fins i tot amb una vacuna disponible podria ser que no s’assolís la immunitat de grup. Com a conseqüència del sentiment general en contra de les vacunes, va dir, molta gent podria decidir no vacunar-se.