Els graus i màsters a Catalunya incorporaran la perspectiva de gènere a partir del curs 2020-2021

L’objectiu és que les titulacions passin per una avaluació que elimini la desigualtat de gènere

Els graus i màsters que s'imparteixen a les universitats catalanes hauran de superar una avaluació per garantir que incloguin perspectiva de gènere. Es tracta d'una iniciativa pionera a Europa que obligarà les universitats a posar-se al dia i adaptar les guies docents, els programes de les assignatures, els currículums i les metodologies de docència per garantir aquest enfocament el curs 2020-21. Així ho ha anunciat la Secretaria d'Universitats i Recerca, en acord amb el Consell Universitari de Catalunya (CIC), i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Entre les mesures que s'hauran d'incloure hi ha equilibrar la presència d'autors i autores citats a les assignatures, animar els estudiants a fer recerca, projectes o treballs amb perspectiva de gènere o garantir entorns d'aprenentatge inclusius i metodologies docents sensibles al gènere. L'acord es basa en el document 'Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària', que estableix pautes i recomanacions per facilitar la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere a la universitat i que també proposa que el personal docent dels centres es formi en aquest sentit. 

“És important que la docència que s’imparteix a les universitats catalanes tingui en compte tant les necessitats i els interessos de les dones com els dels homes, i des de la universitat es contribueixi a eliminar les barreres, sovint invisibles, que sostenen la desigualtat de gènere”, ha destacat el secretari general del CIC, Lluís Baulenas, que ha recordat que el document marc elaborat per AQU neix a iniciativa de la Comissió Dones i Ciència del CIC.
 
Així, es dona compliment a l’article 28.1 de la la llei catalana d’igualtat efectiva de dones i homes (17/2015), que indica que la perspectiva de gènere i els estudis sobre les dones han de ser promoguts i inclosos als estudis de grau i de postgrau de totes les disciplines i que serà tinguda en compte en les acreditacions. La incorporació de la perspectiva de gènere s’aplicarà a totes les titulacions de les cinc àrees de coneixement: arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències, ciències de la salut, i enginyeria i arquitectura.

Estimular el pensament crític

El document elaborat per AQU Catalunya aclareix els conceptes i dimensions més rellevants i proporciona una guia amb diferents elements de diagnòstic i amb indicadors d'avaluació que afecten tant el plantejament de les titulacions com la manera en què s'imparteixen. Així, fa una definició exacta del que és adquirir la competència transversal de gènere, és a dir, de desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
 
La perspectiva de gènere permet aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds del conjunt de la població, defugint així tant de les interpretacions parcials que parteixen de l'home com a subjecte universal, com dels essencialismes sobre els homes i sobre les dones. Alhora, una docència amb perspectiva de gènere també estimula el pensament crític de l'alumnat, ja que li proporciona noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere que li permetran evitar la ceguesa al gènere en la seva futura pràctica professional.
 
El document ha estat elaborat pel grup de treball coordinat per Glòria González (Universitat de Autònoma de Barcelona) i Tània Verge (Universitat Pompeu Fabra), i format per Eulalia Pérez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), Maria Teresa Ruiz (Universitat d'Alacant), Inés Sánchez (Universidad Politécnica de Madrid), Encarna Bas (Universidad de Murcia), Maria Àngels Gensana (Institut Català de les Dones) i Eva Benito (AQU Catalunya). Així mateix, en l’elaboració del document marc d’AQU s’ha pres com a base l’informe 'La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives'.

Precisament, una de les integrants de la Xarxa Vives, la vicerectora de responsabilitat, inclusió i igualtat de la Universitat d’Alacant, María José Rodríguez, ha presentat avui el document d’AQU a la comissió sectorial de polítiques de gènere de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) com a exemple a seguir en els sistema universitari estatal.