Els últims quatre anys han sigut els més càlids des que es recullen dades

El 2018 la temperatura del planeta s'ha situat 0,4º per sobre de la mitjana dels últims anys

L'escalfament del planeta continua a un ritme vertiginós. El 2018 no ha suposat un nou rècord de temperatura a la Terra, però sí que ha sigut el quart any més càlid des que hi ha registres. Els únics tres anys en què el planeta ha registrat una temperatura mitjana global més alta que el 2018 han sigut precisament els tres últims. Tots i cadascun dels últims quatre anys han sigut més càlids que qualsevol altre any anterior des de mitjans del segle XIX.

Segons dades fetes públiques pel projecte europeu Copernicus i el Centre Europeu de Predicció, aquest 2018 la temperatura global s'ha situat en 14,7 graus, dues dècimes per sota del rècord del 2016. L'any que acabem de deixar enrere ha tingut una temperatura mitjana quatre dècimes de grau per sobre de la mitjana del període 1981-2010. A Europa tot i les fredorades del febrer i el març la temperatura anual s'ha acabat situant només una dècima per sota dels anteriors rècords del 2014 i el 2015. I una última dada: la temperatura mitjana dels últims cinc anys al món s'ha situat 1,1º per sobre dels valors de l'etapa preindustrial.

El mateix informe també revela que les emissions de gasos d'efecte hivernacle han continuat augmentant. Segons dades obtingudes a part d'imatges de satèl·lit la concentració de CO2 a l'atmosfera ha augmentat a un ritme de 2,5 parts per milió per any. Aquest anys les emissions han augmentat a un ritme més elevat que el 2017, llavors van créixer a un ritme de 2,1 parts per milió i any.